BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dimecres, 23 de desembre de 2009

Pressupost General de l’Ajutamet de Beniarrés per a l’any 2010

Es troba en periode d’exposició publica des del passat dia 21 de desembre de 2009

El passat dia 16 de desembre es va celebrar sessió extraordinària a l’Ajuntament de Beniarrés ( aquests propers dies faré un resum del més important que es va tractar) i u dels punts més importants va ser l’aprovació inicial del pressupost del consistori beniarresí per a l’any vinent.

El pressupost és un document molt extens i format per diferents apartats com: capítol d’ingressos i despeses, annex d’inversions, previsió d’inversions per als propers 4 anys, diferents informes de la secretària, plantilla de personal, memòria de presidència i altres documents. Per tant com podeu veure és un document molt extens que cal conèixer i que aniré desenvolupat en diferents articles en aquest blog.

Si que li pegaré algunes pinzellades per damunt per a que es feu una idea del pressupost tant summament irreal que ha presentat el PP, perquè cal dir que ha sigut un document tancat, sense estar obert a possibles canvis o millores en el mateix per a la resta de formacions polítiques. I crec que els socialistes tenim idees i alternatives com ja hem demostrat en altres ocasions que es poden incloure al pressupost de l’any 2010 de l’Ajuntament de Beniarrés.

Algunes dades interessants del pressupost per a l’any 2010 son:

-Capitol de personal: Hi han pressupostats 332.207 €. No es crea cap plaça de treball públic nova i les que hi han pressupostades, l’alcalde diu que té 3 anys per a traure-les, des de la seua aprovació i que per tant seran ocupades interinament.

Com a curiositat en aquest capítol hi han pressupostats 83.194 € per a “Altre Personal”. Aquests diners son per a contractar gent en programes com el PAMER, EMCORP i altres. Fent una simple operació numèrica es demostra la irrealitat d’aquests diners: 20 persones contractades x 4 mesos de contracte X 1.000 euros al mes, ixen 80.000 €. NI es contracten 20 persones, ni sobretot cobren 1.000 euros al mes.
- No hi ha un sols euros per ampliar el polígon industrial de Beniarrés. Aquesta proposta la portàvem tots els partits polítics als diferents programes electorals per tant tot indica que van deixant-se passar els anys i que no es farà res de res, i això, que era el PP els qui sabien com fer-ho. Si no ho volien fer, per a que ho portaven al programa electoral?

-Capitol d’inversions: Hi ha pressupostats la friolera de 1.073.000 € per a l’any 2010 ( sols si es realitzara la meitat ja ens podriem donar per satisfets). Entre ells estan: 600.000 € per a fer un dipòsit nou d’aigua potable, 140.000 € per adequació i asfaltat de camins, 100.000 € per a construir un gimnàs, 85.000 € per a construir uns vestidors per a la nova piscina, 134.000 € per a construir un bar (segons paraules de l’alcalde) per a la nova piscina i altres, fins arribar a la xifra dalt assenyalada. Amb dues dades es podreu fer idea de lo irreal d’aquest capítol ( i m’agradaria equivocar-me):

- De tots aquests diners 850.000 € es deu aportar la Generalitat Valenciana (sense comentaris) i tothom sap l’estat financer de la Generalitat i l’endeutament que té de 14.000.000.000 €.

- L’any 2009 en aquest mateix capitol havien previstos invertir 923.000 €. La realitat ha sigut que a 18 de novembre de 2009 ( dades facilitades per l’ajuntament) sols s’han invertir 30.000 €, es a dir, ni el 5 % de lo previst inicialment. El que ha salvat el capitol d’inversions ha sigut el Pla E ( no estava inclòs) amb 219.000 € i que l’ajuntament ha cobrat ja al 70 % i el Pla Camps ( no estava inclòs) executat al 50 % i on l’ajuntament no ha vist un sols euros per a fer front a les certificacions d’obra.


Aquestes dades son bastant significatives del pressupost que presenta el PP per a l’any 2010 on hi ha previstos ingressar 1.864.881 € i gastar-se 1.837.581. El pressupost més elevat en tota la història del nostre poble, però quan arriba el dia 31 de desembre, es veu la realitat i ni la Diputació d’Alacant ni la Generalitat Valenciana ingressen els diners promesos. Un dada molt significativa, dels 1.207.000 € previstos a ingressar per part de l’Ajuntament aportats per la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana en el capitol d’inversions després de sol·licitar subvencions i lo inicialment previst (inclòs el Pla Camps), l’ajuntament ha ingressat a data 18 de novembre 113.000 €, mentre que per part del govern central ha ingressat 170.000 €, corresponent al 70% del Pla E, d'un total de 219.000 €.


Com podeu veure,el pressupost de Beniarrés és un document molt extens i el podeu consultar vosaltres mateix a l’Ajuntament de Beniarrés, doncs es troba en període d’exposició pública des del passat dia 21 de desembre de 2009, per a que vegeu que les dades que vos done no son fictícies.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...