BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 14 de desembre de 2009

Educació de Persones Adultes: Una aposta de futur

Els socialistes demanen que es demane la subvenció per a la l'Educació de Persones Adultes a Beniarrés


La Generalitat Valenciana una ordre de la Conselleria d’Educació que diu el següent: “ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2010”.

Es a dir la Conselleria trau una línia d’ajuts econòmics per a formar a les persones majors de cara a poder millorar la seua formació, estudiar per poder formar-se i buscar un nou lloc de treball, obtindre les titulacions de coneixement de valencià i molts altres més que poden ajudar a molta gent que es troba a l’atur.

Aquesta ajuda va destinada a pagar les despeses de personal docent i el material de l’escola de formació. Les àrees o cursos de formació d’adults poden ser:

Grup 1, que inclourà:
– Educació Bàsica de Persones Adultes (cicle I i primer nivell del cicle II). Programa formatiu A).
– Cursos de preparació de les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària. Programa formatiu B).
-Cursos per a immigrants orientats al coneixement de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Programa formatiu E.1).

Grup 2, que inclourà:
– Cursos de promoció dels coneixements del valencià corresponents als nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Programa formatiu C).
– Cursos de capacitació tècnica en llenguatges específics preparatoris per a l’obtenció dels certificats oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Programa formatiu C).

Grup 3, que inclourà:
– Preparació de les proves lliures per a l’accés dels diferents graus de la Formació Professional específica. Programa formatiu B).
– Preparació de les proves d’accés a la Universitat, per a persones majors de 25 anys. Programa formatiu D).
-Preparació de les proves lliures per a l’obtenció del títol de tècnic de Formació Professional Específica. Programa formatiu B).

Grup 4, que inclourà:
– Cursos que promoguen el desenrotllament de la igualtat d’oportunitats, de superació de qualsevol tipus de discriminacions i la participació sociocultural i laboral. Programa formatiu E.1).
– Cursos de formació mediambiental. Programa formatiu E.2).
– Qualsevol altra activitat formativa enquadrada dins del programa
formatiu j) de l’article 5.2 de la Llei 1/1995 (animació a la lectura, idiomes, manualitats, noves tecnologies, educació físicoesportiva...)

Evidentment que hi han cursos que no es poden sol·licitar en una població com la nostra però si que hi ha alguns que poden ajudar a formar-se a les persones adultes de Beniarrés, i així, evitar-los desplaçaments a poblacions veïnes o si que s’ofereixen aquests cursos, així com donar treball a docents de Beniarrés que estigueren interessats en impartir aquesta formació a les persones adultes.

Doncs aquests son els cursos formatius per a persones adultes que es poden beneficiar d’aquesta subvenció que ha tret la Conselleria d’Educació i que el PSPV-PSOE de Beniarrés considera interessant sol·licitar-ho i aixó ho hem fet presentant aquest mateix matí una instància en el registre general de l’Ajuntament de Beniarrés per a que es sol·licite aquesta subvenció. Simplement esperem que es sol·licite i ajude a molta gent a formar-se i poder trobar un lloc de treball.

Aquesta és una còpia de la instància presentada:

Nom: Grup municipal socialista de l’Ajuntament de Beniarrés

EXPOSA:

Havent-se publicat una ordre en el passat DOCV nº 6.161 de data 9 de desembre de 2009 corresponent a la Conselleria d’Educació i que diu “ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2010.

En aquesta ordre es convoca als ajuntaments a sol·licitar subvencions per a poder realitzar cursos de formació de persones adultes i creguem que poden ser de molta validesa per a la formació de les persones adultes de Beniarrés que estiguen interessades en millorar la seua formació o en aprendre nous coneixements que els òbriguen portes en el mercat de treballSOL·LICITA:

- Que l’Ajuntament de Beniarrés sol·licite aquest important subvenció

-Que s’obriga un termini de temps de consulta per així poder sol·licitar els cursos formatius que més interessen als veïns i veïnes de Beniarrés.


Així mateix recordar-los que segons lo establert en l’article 14 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:

2 comentaris:

Jordi ha dit...

Doncs si, seria molt interessant que es sol3licités aquesta subvenció, i a més a més obriria les portes laborals a aquells com jo que hem estudiat magisteri i ara estem parats, només preparant l'oposició.

Laura ha dit...

Pel que a la meua experiència respecta, doncs duc dos anys treballant en centres de Formació de Persones Adultes, considere que aquesta docència és una de les més agraïdes que existeixen, ja que la gent que acudeix, és gent amb molta motivació i ganes de aprendre, i pot ser al poble el que li fa falta és açò, perquè molta gent estudiaria si ho tinguera ací, i no havera de desplaçar-se fins a Muro o Cocentaina.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...