BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 16 de febrer de 2009

Setmanalment?

Els partits polítics que estem a l’oposició a l’Ajuntament de Beniarrés i a tots els ajuntaments tenim la tasca de controlar, fiscalitzar i proposar iniciatives per a que l’equip de govern que és el qui pot portar-ho endavant, ho prenga a bé i ho porte endavant.

La passada setmana se’ns va entregar, al nostre grup polític del PSPV-PSOE, el plec de condicions per a participar en el concurs de la neteja dels edificis públics ( biblioteca, ajuntament, metge, escoles, guarderia, etc). Ací cal dir que en menys de 5 dies des de que ho vam sol·licitar se’n ha facilitat la còpia de la documentació sol·licitada ( encara falta la còpia del conveni amb el Club de Pilota de Beniarrés i el conveni amb la Unió Musical de Beniarrés). Sobre aquesta procediment contractual dir que es va adjudicar en un procediment negociat sense publicitat, es a dir, es busquen 3 empreses (per part de l'equip de govern) i se’ls dona l’oferta i una d’elles es l’elegida. El preu de licitació del contracte de neteja dels edificis públics és de 30.000 € ( IVA inclòs) per el període d’un any. Al respecte de les ofertes sols puc dir que es van presentar dues empreses i l’òrgan de contractació (desconeixc qui forma part d’ell) ho ha adjudicat a una empresa (desconeixc quina).

El plec de condicions on s’especifica que s’ha de netejar, quans dies a la setmana, quantes vegades al mes o al trimestre, és realment complet i molt detallat com a exemple estan els següents edificis i la periodicitat de neteja:

El centre mèdic (metge): diàriament s’ha d’agranar i fregar el terra i passar la “mopa”, netejar el mobiliari, les finestres i cristalls, els serveis i recollida de papereres. Setmanalment: netejar els taulells des serveis, desinfectar l’edifici, llevar-li la pol a tot i netejar els punts de llum. Trimestralment: netejar cristalls i “repises”, neteja en general a fons, abrillantat del terra i neteja a fons de persianes i finestres.

L’ajuntament de Beniarrés: dos vegades a la setmana: neteja del terra i passar la “mopa”, neteja de mobles en general, recollida de les papereres, neteja de cristalls fregar el terra, neteja de portes i marcs i dels punts de llum. Trimestralment: Neteja de cristalls i “repises” de les finestres, neteja en general a fons de tot l’edifici i neteja a fons de tots els taulells. Semestralment: Abrillantat del terra. I una vegada a l’any: neteja a fons de persianes i finestres.

Així estan tots els edificis públics com col·legi Perputxent, centre cultural “Joan Fuster”, Biblioteca, vestidors poliesportiu i com no la Guarderia Pública. I es ací on a un li se queda la cara de tonto i d’incredulitat quan veu els requisits que demana aquest plec de condicions per a netejar la guarderia municipal, a més a més , cal tenir en compte que els usuaris d’aquest edifici son xiquets i xiquetes menors de 3 anys, que no controlen, que embruten, que tenen angoixes i trauen, etc. El que diu aquest plec de condicions per a la neteja de la Guarderia Publica Municipal és el següent:

Guarderia Municipal: SETMANALMENT: Agranar i fregar el terra i passar la “mopa”, netejar el mobiliari en general, netejar finestres, portes i marcs, netejar els serveis i sanitaris, recollida de les papereres, desinfectar amb bactericida l’edifici en general, netejar els taulells dels serveis, llevar la pols en general i netejar els punts de llum.

És a dir, setmanalment, una vegada a la setmana es neteja aquest edifici segons el plec de condicions que es va facilitar a les empreses per a que pogueren concursar. Realment aquest edifici es pot netejar una vegada a la setmana?, A cas aquests xiquets i xiquetes no embruten més que els més fadrinets?, Que els menuts i menudes no son més vulnerables als microbis, bactèries i virus que els més fadrins?

Realment u es queda bocabadat com un equip de govern pot pensar que netejant una guarderia una vegada a la setmana aquest edifici pot quedar net. Per exemple el col·legi Perputxent es neteja diàriament segons aquest mateix plec o l’ajuntament de Beniarrés dues vegades a la setmana, a cas la guarderia municipal no s’embrutarà igual o més que el col·legi o més que l’ajuntament?

Evidentment, la política de l’equip de govern es estalviar en coses tant bàsiques com és la neteja dels edificis públics i en especial de la guarderia municipal, gastant després en “polvora de rei” en les despeses per a Festes Populars amb 60.000 € de previsió per aquest any 2009.

El grup municipal del PSPV-PSOE ja va proposar quan es va aprovar el pressupost de l’ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009 que era partidari de crear treball públic amb els diners que ara es paguen a l’empresa adjudicatària de la neteja d’edificis proposant que envers de traure a licitació el contracte de la neteja dels edificis, l’ajuntament creara ocupació pública amb 3 places de neteja a jornada partida. D’aquesta forma costaria menys diners al poble de Beniarrés i crearies 3 llocs de treball.

No va a quedar en aquest escrit i esperar a que l’equip de govern faça el que crega ( em consta que lligen aquest blog). El PSPV-PSOE al proper ple ordinari exigirà a l’equip de govern que la Guarderia Municipal de Beniarrés es netege tots els dies.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...