BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dilluns, 10 de novembre de 2008

A que esperen?

L’Ajuntament de Beniarrés no ha fet cap gestió per ampliar el polígon industrial.

El procés per a convertir uns terrenys agrícoles en terrenys industrials és llarg i farragós, i si, a més a més, els organismes corresponents et posen tots els entrebancs que poden i t’allarguen l’atorgament de cedul·les d’urbanització fins l’eternitat encara més. I aquest reflexió la faig amb coneixement de causa doncs és el que ens va passar quan els anteriors governs socialistes es van tirar endavant per a construir un polígon industrial públic a Beniarrés.

El polígon industrial de Beniarrés ha deixat, una vegada venudes les parcel·les resultants, uns guanys per a l’ajuntament de Beniarrés de 550.000 € aproximadament. El que no ha deixat al poble de Beniarrés son llocs de treball i perspectives de futur. Esperem que aquesta darrera apreciació siga momentània.Imatge del polígon industrial de Beniarrés

Per recordar algunes dades. El polígon industrial té 20.000 m2 dels quals 13.200 m2 son edificables. Aquests m2 edificables s’han venut a 72 €/m2. Ací cal sumar-li els 240.000 € que es van rebre com subvenció per a urbanitzar-lo ( aquesta subvenció va ser concedida una setmana després de realitzar-se la moció de censura que va portar al PP a l’alcaldia de Beniarrés. Així treballa la Generalitat Valenciana). Per tant d’ingressos s’han obtés 1.200.000 €.

Pel que respecta a les despeses del polígon. La urbanització va costat 550.000 € i altres despeses diverses uns 100.000 € per tant les despeses totals van ser de 650.000 €. Per tant aproximadament uns 550.000 € son els guanys que ha optés el nostre ajuntament de l’urbanització del polígon industrial i que en cap moment han sabut explicar al grup municipal socialista i al poble de Beniarrés, molts diners queden d’aquests guanys i en que s’han gastat els diners dels guanys del polígon?


Imatge del polígon industrial de Beniarrés

Però el que realment em preocupa, és a que està esperant l’ajuntament de Beniarrés que no està fent les gestions oportunes per ampliar el polígon industrial amb un segona fase tenint en compte que el procés es llarg i que tots els partits que tenim representació al consistori portavem al programa electoral l’ampliació del polígon industrial de Beniarrés.

L’ajuntament deuria començar a tramitar una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent i convertir terrenys agrícoles en industrials. Igual te que els terrenys siguen propietat de l’ajuntament o que siguen privats, però s’ha de començar el més aviat per a quan la crisis pase i es torne a moure l’economia, el poble de Beniarrés estiga preparat i puga ofertar terrenys industrial de qualitat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...