BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 13 de novembre de 2008

Crònica del Ple Extraordinari i Urgent celebrat a l’Ajuntament de Beniarrés

En època de crisis, l'Ajuntament de Beniarrés aprova els pressupostos més elevats de la seua història, al revés que la resta d'ajuntaments

El passat dia 12 de novembre l’Ajuntament de Beniarrés, va celebrar sessió plenària de caràcter extraordinari i urgent. Aquesta modalitat de plens, “Urgent” sols s’empra en casos molt excepcionals i abans de començar la sessió, s’ha de justificar l’urgència de la sessió.

Els motius que va emprar l’alcalde de Beniarrés per justificar l’urgència de la sessió, van ser: un que el treballador municipal encarregat de notificar l’ordre del dia el passat divendres li se’n va passar i no ho va fer, notificant-ho el dilluns dia 10 de novembre, per tant no hi havia 48 hores per a veure la documentació abans del dia de celebració de la sessió que era el dia 12 de novembre. L’altre motiu era que la secretària es pillava uns dies per afers personals i fins el proper dia 2 de desembre ja no estarà a l’Ajuntament.

Resulta mes que evident que si hi haguera hagut voluntat política per part de l’equip governant, no s’haguera celebrat amb caràcter d’urgència doncs la Diputació d’Alacant posa a disposició dels ajuntaments secretaris accidentals per a celebrar sessions plenàries quan el secretari local no pot assistir-ne. Aquest mateix equip de govern, ja ha fet ús d’aquests secretaris en altres ocasions.

Fer-se novament ressò de la poca assistència de públic a la celebració de la sessió plenària on tant sols van acudir dues persones. Des d’ací donar-los les gràcies i lamentar el poc interès que mostren els veïns i veïnes de Beniarrés front a les sessions plenàries, si, a més a més, es debatia el punt més important d’un ajuntament com puguen ser els pressupost per al poble per a l’any 2009.

Per tant de l’ordre del dia, van ser retirats els punts 2, 3, 10 i 11 per no estar justificada l’urgència.

Una xicoteta crònica de la sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2008 de caràcter extraordinari i urgent és la següent:

1.- Ratificar urgència de la sessió

Es procedeix a votar l’urgència de la sessió i amb els arguments abans esmentats, s’aprova amb 5 vots a favor del Partido Popular i 4 vots en contra del PSPV-PSOE i BLOC.

4.- Aprovació del pressupost general per a l’exercici 2009.

L’alcalde explica molt per damunt els pressupost per a l’any 2009. El ingressos seran de 1.880.929 € i les despeses seran de 1.677.004 €. Aquestes xifres no coincideixen degut a que l’any 2007 es va tancar amb un dèficit de 3.927 € que ara s’han de veure reflectits, per això hi ha més ingressos que despeses.

Els pressupostos els detallaré en altres articles en aquest mateix blog però vaja per davant que per el que respecte a les despeses hi ha pressupostats 299.059 € per a personal, 367.202,30 € per a subministres i funcionament de regidories i l’ajuntament, 9.707 € per a pagar interessos dels préstecs que té l’ajuntament, 58.850 € per a transferències a mancomunitats i altres, 923.188 € per a inversions, 7.463,52 € per a plans de la Diputació i 11.534,19 € per a tornar préstecs.

Pel que respecte al pressupost d’ingressos cal destacar els 171.000 € que es pensen recaptar amb impostos (IBI, IAE, Vehicles, etc) , 135.590 € amb taxes (aigua,brossa, etc), 407.061 € en ingressos de les diferents administracions ( 245.000 de l’estat central, 118.000 de la Generalitat, etc), 1500 € d’interessos de capital, 51.000 € de la venda de parcel·les del polígon i 889. 778 € de subvencions .

Ací cal assenyalar per lo desmesurat de les inversions tant en ingressos com en despeses i per l’època de crisi, que cap de les inversions consignades està confirmada per cap administració.

El resultat de la votació va ser 5 vots a favor del Partido Popular i 4 vots en contra del PSPV-PSOE i BLOC.

El motiu de votar en contra del PSPV-PSOE es va fonamentar bàsicament en que un pressupost no es pot votar amb caràcter d’urgència, impedint el seu correcte anàlisi i presentació de propostes i en que no estem d’acord amb la desmesurada despesa en personal 299.059 € que no està repartir per a tos els treballadors i treballadores per igual. Els 60.000 € per a la partida de Festes, els 2.000 € per al foment del valencià, 62.000 € per a neteja , on amb aquests diners es podrien contractar dues persones que feren aquests treballs i encara sobrarien diners.

Com he dit abans les subvencions no estan confirmades, per tant és un pressupost inflat en el capítol d’inversions, que a simple vista pot ser molt impressionat per que alhora de la seua execució queda en res. I altres coses que aniré detallant es altres articles.

5.- Canvi de dia de la celebració del proper plenari ordinari

El proper plenari ordinari queia el dia 31 de desembre i per unanimitat es va acordar celebrar-lo el proper dia 30 de desembre.

6.- Modificació estatuts de la Mancomunitat Xarpolar

Per unanimitat es va acordar incloure el municipi de Vall de la Gallinera a la Mancomunitat del Xarpolar

I amb els vots a favor del Partido Popular i els vots en contra del PSPV-PSOE i del BLOC, es va aprovar la creació de la secció de serveis socials dintre de la Mancomunitat el Xarpolar, deixant ja de pertànyer a la Mancomunitat de Servies Socials “ Mariola” a partir de l’1 de gener de 2009.

7.- Elecció de Festes Locals

Es va acordar per unanimitat acordar com a festes locals per a l’any 2009 els dies divendres 20 de març i el dilluns 7 de desembre.

L’alcalde proposava fer festa el dia 18 d’agost però membres del seu partit i els representats de l’oposició li vam fer comprendre que el dia 18 d’agost quasi tota la gent ja està de vacances.

8.- Autorització venda de parcel·la R-7.1

Un comprador de dues parcel·les al polígon industrial de Beniarrés vol renunciar a una d’elles per motius personals i per tant demana l’autorització per a vendre-li-la a una altra persona interessada. El que passa, és que aquest primer comprador encara deu a l’ajuntament de Beniarrés el pagament d’una parcel·la i creguem que abans d’autoritzar aqueta venda l’ajuntament s’ha de garantir el cobrament del que deu al poble i que millor forma que deixant sense validesa la venda d’aquesta parcel·la al primer adjudicatari i que siga l’ajuntament de Beniarrés el que li venga la parcel·la al segon interessat per a garantir-se el cobrament.

Resultat de la votació: Partido Popular 5 vots a favor i PSPV-PSOE i BLOC 4 abstencions. Per tant serà el particular el que li venga la parcel·la a l’altra persona interessada i després ja li pagarà a l’ajuntament.

9.- Concessió llicències urbanístiques

Ací cal assenyalar, que quasi tot eren obres menors, menys tres obres majors, dues de canviar les teulades i una tercera la construcció d’una nau al polígon industrial de Beniarrés.

Les llicències van atorgades amb els vots del Partido Popular i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE doncs creguem que l’atorgament de llicències, el seguiment que es fa d’elles i el procediment, deixen molt que desitjar per a un correcte funcionament de l’administració pública.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Grásies ; PSOE de Beniarrés per abstindres en l´atorgament de llicències urbanístiques ,
" FEM POBLE "
Vosatros feu : " POBLE DE FEM "

Beniarres al dia ha dit...

Abstindres en l’atorgament de llicències o en una votació, NO es votar en contra. Com hauràs llegit a l’article l’abstenció del PSPV-PSOE, ve motivada perquè li vam demanar a l’alcalde fa més de 180 dies que convocara una reunió de tots els partits polítics que estem a l’ajuntament per a que el tema de l’atorgament de llicències es porte per part dels serveis tècnics del consistori de forma correcta doncs molta gent sol•licita permís d’obra per a una cosa i després se’n fa un altra, o molta gen fa primer l’obra i después demana la llicència i així altres tantes irregularitats, o hi ha gent que obra sense llicència.

El PSPV-PSOE està a favor de que la gent obre, tant obres majors com menors i el si que voldirem es que tots els qui han comprat parcel•les al polígon industrial feren les naus i crearen llocs de treball, com ara ha fet aquest empresari que en breu construirà un nau industrial. També volem que es desenvolupen les àrees de repartiment i que es construixquen habitatges. A prosposta nostra es va aprovar que un 30 % foren de protecció oficial en les noves àrees.

I ja per últim, per a que veges que volem que s’obre a Beniarrés, aquesta mateixa legislatura vam presentar una moció al plenari demanant que les obres menors no pagaran impost d’obra i les majors que passara del 2 % al 1 %, es adir una reducció del 50 %,en le que havien de pagar d’impost d’obra (ICIO) per a que incentivara a la gent a fer reformes i construir nous habitatges i així crear treball a obrers i el sector de serveis. El Partido Popular va votar en contra i es va desestimar aquesta proposta. Si vols ells que t’expliquen els motius

Anònim ha dit...

Bé , ja ma grada mes , som un poble xicotet i aixó mos falta, que aneu capam.mos per tots els costats. Asi lo que este que fer es deixar obrar pero a manta.

Anònim ha dit...

¿299.059 € per a personal, 367.202,30 € per a subministres i funcionament de regidories i l’ajuntament? ¿que estem a Alcoi o Alacant?

¿tot el que diuen de subvencions, ingresos i demés donatius de les
diferents administracions están asegurats?

¿Que son els unics que no san enterat que nia crisis?. millor dir desaseleracio, ja que estem a un blog roig i segons ells encara no nia crisis

Lo pijor es no voler vore les coses

Anònim ha dit...

Sobre les concessions urbanístiques, està demostrat, perquè així ho hem vist en alguns casos, que es donen de manera molt arbitrària, es veu que segons qui la demana es concedeix o no.
Qui és el tècnic que ho fa, l'arquitecte?

Beniarres al dia ha dit...

Sincerament, no crec que es puga generalitzar la teua apreciació però si que s’han donat alguns casos com el que dius. Hi ha que ser molt atrevit d’atorgar llicències d’obra il•legals, vegent com estan caigent per tot arreu regidors i alcaldes de diferents poblacions.

Els atorgaments de llicències correspon al ple de l’ajuntament però hi ha moltes vegades,que per suposades presses, l’alcalde les dona per decret que després son ratificades o no pel ple.

L’informe de les obres son dos: un informe jurídic i l’altre tècnic. Un el fa la secretària i l’altre l’arquitecte. Aquests dos informes es donen principalment en les obres majors.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...