BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dimarts, 27 de novembre de 2007

REGISTRE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENIARRÉS

Tots els ajuntaments tenen un registre general on queden enregistrades les diferents comunicacions, instàncies edictes, llicències d’obra, factures, oficis entre altres. Aquest document és públic i qualsevol veí o veïna pot consultar-lo.
Habitualment, soc la persona encarregada del grup municipal socialista de Beniarrés d’arreplegar-lo cada dues setmanes i he considerat oportú que estigueu assabentats d’alguns d’aquests documents que conformen el dia a dia del nostre poble.
Huí dia 27 de novembre, els he arreplegat comprenent el període que va comprés entre el 7 i el 23 de novembre. Aquests documents s'hi troben dividits en entrades i eixides i cadascun dels documents porta un número per a ser identificat.

Pel que fa al registre d’entrades:
1435- Notificació de la Diputació en que s’indica que és concedeix una subvenció per a reforma i ampliació del Museu Municipal.
1449 al 1454 – Factures per valor de 2.900 € en invitacions a diferents col·lectius i entitats.
1465 i 1466 – Notificació de l’acord relatiu a les modificacions puntuals nº2 i nº4
1473 – Notificació de la Diputació en que s’informa de la denegació a l’Ajuntament d’una subvenció per a construir un camp de futbol.
1485- Notificació de la Diputació concedint subvenció per la construcció d’un jardí.
1496 – l’AMPA demana millores en l’accés al col·legi.

Pel que fa al registre d’eixides:

Diferents notificacions als adjudicataris de les parcel·les del polígon per “liquidación pendiente”.

Diferents justificacions de subvencions

Diferents notificacions per fer el corresponent pagament de l’ICIO per obres realitzades.

Notificacions a els propietarisafectats d’acord de ple sobre resolució de les al·legacions presentades a la modificació puntual nº3 del PGOU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...