BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 28 de novembre de 2007

PLE EXTRAORDINARI A L’AJUNTAMENT DE BENIARRÉS

El proper divendres dia 30 de novembre de 2007 a les 20’00 hores tindrà lloc la sessió plenaria.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió nº14/07 celebrada el dia 26 d’octubre de 2007

2.- Donar conte de decret nº 134/07 de correcció d’errades en la liquidació de l’exercici 2006.

3.- Donar conte al ple de la concessió de delegacions en el regidor del grup BLOC.

4.- Concessió de llicències urbanístiques.

5.- Sol·licitud d’aprovació de paper oficial de l’ajuntament per la transcripció d’actes i acords de la corporació.

6.- Ratificar decrets adoptats per urgència:
Nº 132/07: de rectificació de medició de parcel·la urbanitzada del polígon industrial R-6.2
Nº 133/07: de concessió de llicència d’edificació a la Cooperativa Agrícola Verge de la Cova Santa.

7- Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits nº 2/07.

8.- Donar compte de documents subscrits per a l’ús gratuït de terrenys en el Barranc de l’Encantada.

9.- Aprovació de bases generals per a l’adjudicació dels programes de actuació integrada.

10.- Donar conte de decrets de l’alcaldia des del nº 100707 al nº 136/07

11.- Informacions de l’alcaldia

Com podeu comprovar, al ser una plenari extraordinari no es poden presentar mocions ni fer precs ni preguntes a l’equip de govern.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...