BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 26 de novembre de 2007

Aprovades les modificacions nº 2 i 4 del PGOU de Beniarrés

La Direcció Territorial de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i habitatge emet informe favorable

Al nº 231 de data 28 de novembre de 2007 del Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, ix publicat la decisió que ha pres la Direcció Territorial de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge sobre les propostes presentades per l’Ajuntament de Beniarrés per a modificar el Pla General d’Ordenació Urbana.

La modificació nº2, fa referència a l’àrea de repartiment nº 1, més coneguda com l’àrea del Dr. Orero. Podeu llegir-la íntegrament clican aci.

La modificació nº 4, fa referència a l’àrea de repartiment nº 2, que és la zona de dalt dels pisos i que queda dintre dintre de la carretera que va cap a l’Orxa.. Podeu llegir-la íntegrament clican ací.

Modificació nº 4 del PGOU

Esperem que ara els promotors s’interessen per desenvolupar aquestes dues arees del PGOU i construixquen cases.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...