BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 10 de març de 2009

Ple extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

El “Convent de les Monges” deu ser per al poble de Beniarrés

A proposta del grup municipal socialista es celebrarà el proper dia 11 de maç a les 11:00 hores un ple extraordinari per a debatre la proposta presentada per els socialistes en la que es demana que la Diputació d’Alacant compre el “Convent de les Monges” per a que no es quede en mans privades i cedir-lo posteriorment a l’Ajuntament de Beniarrés per a destinar-lo a un ús social com centre de dia, residència per a majors, centre social, hotel rural entre altres coses

El document presentat el passat dia 23 de febrer diu el següent:

José Vicente Sanjuan Camps, Maria Teresa Gilabert Castelló i Frederic Jordà i Crespo, tots ells en la seua condició de Regidors del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, compareixen i com a millor en Dret, DIUEN:

Que mitjançant aquest escrit i d’acord amb allò previst a l’article 78.2 del ROF, en relació a l’article 46.2 a) i b) de la LBRL, venen a sol·licitar la convocatòria d’un Ple Extraordinari, que es fonamenta en els següents:


MOTIUS


1.- Donat els comentaris fets per la gent major en els darrers dies, per la reversió de la propietat del per a tots els beniarresins i beniarresines conegut com el “Convent de les Monges”, als hereus del Dr. Orero, sense entrar a dirimir conflictes de propietat que no es la nostra llavor, si que volem recollir un sentiment generalitzat per part de la gent del poble en sentir com seu l’anomenat Col·legi.

2.- Eixe sentiment ve donat perquè d’una o altra forma molts veïns i veïnes d’aquest poble han passat per les seues instal·lacions, i han col·laborat de manera desinteressada en el seu manteniment.

3.- Aquest edifici es troba catalogat com a edifici protegit en el P.G.O.U vigent de Beniarrés.

4.- Per la situació al centre del casc urbá, per les grans dimensions, per les grans possibilitats d’us que pot tenir, destinant-lo com a Centre de Dia, Centre Social, Residencia per a Majors, Hotel Rural, Turisme etc.

5.- Que per part de diferents administracions públiques (Diputació d’Alacant, Generalitat Valenciana) hi ha molts precedents en la recuperació i compra d’edificis protegits per a destinar-los després a un ús social.

Procedeix la convocatòria de Ple extraordinari per a tractar el tema exposat, i en conseqüència,

SOL·LICITEM del Senyor Alcalde President de la Corporació, que admeta a tràmit aquest escrit, i convoque d’acord amb la legislació vigent, Ple Extraordinari amb el següent ordre del dia:

1.- Sol·licitar que per part de la Excma. Diputació d’Alacant es faça efectiva la compra de l’edifici protegit anomenat “Convent de les Monges” situat en C/ Dr. Orero, 4 de Beniarrés per a la seua cessió al poble de Beniarrés.


Beniarrés, a 23 de febrer de 2009.-

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola Fede:
Hem podríes explicar el punt de la Banda? No ho he entés massa bé.
Es que van a abaixar el presupost de la Banda encara més?
O es que volen que la Banda estiga tot l'any "pringà" per a cobrar 4 duros cagats. Després a l'hora de figurar i de soparets els de l'ajuntament ja estan apunt, peró per a pagar mai.
Adéu.

Beniarres al dia ha dit...

Imagine que faràs referència al segúent text publicat: “Altre decret a destacar és el 193 en la que es modifica l’import que havia de rebre la Unió Musical de Beniarrés i que segons el conveni era de 5.104 € passant a cobrar 3.104 € per haver rebut una subvenció de la Diputació d’Alacant de 2.000 €.”.

Aquest decret fa referència la conveni entre la Banda i l’Ajuntament per a l’any 2008 no per aquest any doncs l’alcalde ens ha informat que la banda ha presentat un nou conveni que es pretén negociar amb l’ajuntament per aquest anys 2009.

Doncs bé, el vol dir és que els 5.104 € que havien de cobrar la banda en el conveni per a tot l’any 2008, és rebaixa a 3.104 segons els decret 193. Aquesta minoració de 2.000 € es deu a que la Banda ha cobrat una subvenció de 2.000 € que incloïa actes que ja estaven pressupostats dintre de les actuacions reconegudes en el conveni.

Espere que et valga aquest aclariment.

Anònim ha dit...

Lo que tindria que fer la banda , es no cobrar ni un duro, ja que vos fan un local sense pagar ni un euro .
No teniu morro ni res els de la banda, encara cobrar.

i.mengual ha dit...

cada dia estic mes fart de llegir anonims sense sentit sobre la societat musical, i com no, hen pregunte que estarem fen tal mal que tenen esta opinio de nosaltres? i al mateix moment, pense, sera la falta de informacio que pugen tindre estes persones?, jo desde açi anime que si algu te algun dubte que vinga i pregunte i de segur que despres no pensara el mateix, nosaltres estem tots els divendres i diumenges en el assaig.

Beniarres al dia ha dit...

I. megual, em cap moment aquest blog vol ser un refugi per a que de forma anònima es critique a tot deu. Aquest blog vol informar de coses que passen al nostre poble i opinar de forma subjectiva sobre fets que passen al nostre poble i al si de l’Ajuntament de Beniarrés.

Moltes vegades hi ha anònims que no ixen publicats per referència a persones en concret o insults però la gran majoria ixen publicats perquè crec que la llibertat d’opinió es molt important ( sols cal llevar l’opció de comentaris anònims per a que no hi hagen més).

Comparteixc la teua opinió en que des de fora les coses es veuen d’altra manera i que la crítica és molt fàcil i gratuïta. El millor es estar informat de primera ma i l’invitació que fas és el millor que u pot fer per estar informat directament. Però ah, i donar la cara?

Salutacions I. Megual

Anònim ha dit...

I. mengual , jo com molta gent de Beniarres em segut menbres de la banda,sabem del esforç dels assatjos.
El que critique es que us fan un local que costa 40 milions de les antigues pesetes,i encara voleu cobrar al poble , el poble que vos ofereix un local nou , diguerem que no enteniu un.
Aquestos diners podrien anar destinats per-ha la gent jove ,com eixemple et dic ajudes ala primera vivenda.
La banda cobra 5000 E ANY, ja que el poble esta fent un esforç invertin en els musics del poble , que els musics tambe fiquen el seu granet de sorra i no cobren ni un euro, durant 40 anys.
No dic qui soc perque em ficarieu a caldo, com jo pensa molta gent, o tindre que demanarli ajuda al enmascarado.
Intenta que canvie de pensa , espere que comprengues ala gent .adeu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...