BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dilluns, 16 de març de 2009

Algunes dades d’interés

La informació d’un Ajuntament és pública i per tant qualsevol veí o veïna pot anar a consultar el llibre de decrets, consultar projectes i molta altra informació. Evidentment als pobles menuts i tal vegada als grans, la gent desconeix aquest dret que té, o per que passa o per el que diran, poca gent acudeix a consultar aquestes informacions.

Els regidors que estem a l’Ajuntament de Beniarrés, hem de donar a conèixer el que es “cou” al si de l’Ajuntament. Un dels motius d’haver creat aquest blog és donar a conèixer informació que com a regidor tinc però que també com ciutadà tinc dret a conèixer.

A principi del mes de març se’ns ha facilitat al nostre grup polític els pagaments fets al mes de desembre de l’any 2008, així com els pagaments reconeguts però que no s’han fet efectius a 31 de desembre i un bon grapat de factures que s’han gastat al llarg de l’any 2008 però que aniran a càrrec del pressupost de l’any 2009 mitjançant un reconeixement extrajudicials de crèdits que puja a 50.200 €.

Doncs be, després de tancar l’any 2008 pressupostàriament parlant ( encara que hi ha factures que no apareixen en lloc), ara ja es pot dir en que s’ha gastat el nostre ajuntament els diners públics de tots i totes.

Aquesta relació de despeses està treta de la informació de que disposa el grup municipal socialista a data de 16 de març:
- 70.000 € son els diners que s'han quedat pendents de pagament a data de 31 de desembre segons el decret 195 i que aniran a càrrec del pressupost de l'any 2008.
- 50.000 € son els diners que s'han quedat pendents de pagament segons el decret de reconeixement extrajudicials de crèdtis i que aniran a càrrec del pressupost de l'any 2009.

- 5.740 € en telèfons de l’Ajuntament, connexió ADSL, metge i un mòbil del treballadors municipals

- 9.836 € en pagaments d’assegurances tant de vehicles com de responsabilitat civil.

- 0 € en el foment del valencià, quant aquesta partida tenia 10.500 € per a tot l’any 2008.

- 1.120 € en medi ambient i turisme ( bàsicament la recollida del contenidor d’enderrocs)

- 1.113 € en sanitat ( bàsicament l’autobús per anar a la mamografia)

- 19.623 € en la compra dels terrenys per aparcar vehicles al camp de futbol

- 27.000 € en la construcció del camp de futbol

- 6.323 € en còpia literal: “ Compra fuente con accesorios y comp. Para C/ Alameda, font del Gaiato)

- 2.320 € en la compra de 3 carroses per a la cavalcada de Reis Mags de 2008

- 56.300 € en la compra del terrenys dotacions d’Orero per a construir la nova piscina.

- 3.228 € en el menú catering del Sopar de Festes per a les autoritats ( menys de 40 comensals)

- 5.550 € en la compra de mobiliari per a la Guarderia municipal

- 3.108 € en foc per als dies 15 i 16 d’agost

- 60.000 € en factures d’energia elèctrica a Iberdrola

- 11.500 € en atencions protocol·laries ( convidades i detalls). Ací cal dir que hi ha moltes més factures de convidades que es reparteixen en l’apartat de la Fira, Festes Populars i regidoria de cultura.

- 9.000 € en la instal·lació de l’orgue de l’església

- 13.700 € en material d’oficina per a l’Ajuntament

- 66.500 € en l'ampliació del museu de “Casa la Mestra”

- 3.103 € en el Conveni amb la Unió Musical

- 41.000 € entre les dues Mancomunitats de Mariola i Xarpolar

- 6.500 € en pagar l’assistència dels regidors i regidores als plens i comissions

- 11.000 € en interessos de préstecs que té l’Ajuntament de Beniarrés

- 3.000 € per l’actuació de la Unió Musical el dia 10 d’agost.

- 61.000 € en Festes Populars ( grups musicals, llibre de festes de 2007, etc)

- 23.000 € en la Regidoria de Cultura i Joventut

- 22.700 € en la Fira de Beniarrés 2008

- 65.000 € en la recollida de la brossa domicliaria i la neteja d’edificis municipals
Estaria força interesant el poder fer un article amb els ingressos que ha rebut l'Ajuntament de Beniarrés al llarg de l'any 2008 però aquesta informació no dispose d'ella
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...