BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dissabte, 21 de març de 2009

Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

El proper dia 25 de març de 2009, dimecres, a les 19:00 hores es celebra sessió plenària de caràcter ordinari ( amb precs i preguntes) a l’Ajuntament de Beniarrés amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 4 de març de 2009-03-21

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del 1 al 27 de l’any 2009.

3.- Valoració i puntuació alternativa tècnica del PAI

4.- Adjudicació provisional de l’obra del Fons d’Inversió Local: Construcció Centre Musical i Divulgació Artística.

5.- Concessió llicències urbanístiques.

6.- Assumptes extraordinaris si els haguera.

7.- Informes d’alcaldia

8.- Mocions grups polítics.

9.- Precs i preguntes.

Aquest proper dimecres es celebra la primera sessió ordinària a l’Ajunament de Beniarrés d’aquest any 2009.

A primera vista i sense haver vist la documentació que forma part de l’ordre del dia, cal assenyalar el següents punts:

Punt número 3. En aquest punt es segueix la tramitació del Pla d’Actuació Integrada (PAI) de l’Area de Repartiment nº 1 (AR-1) o més coneguda com la del Dr. Orero. Com sols s’ha presentat una empresa que vullga urbanitzar aquest àrea de repartiment, les coses deuen estar bastant clares i tot segueix la normativa vigent fins adjudicar definitivament la urbanització d’aquesta àrea.


Punt número 4. En aquest punt s’adjudicarà provisionalment l’obra del nou Centre Musical. Aquest edifici valorat en uns 200.000 € és el que l’equip de govern del Partido Popular ha volgut invertir la majoria dels diners del Pla Zapatero i que per al nostre pobles hi havia destinats uns 236.000 €. Un dia abans de l’adjudicació provisional, es reunirà la comissió de contractació per analitzar les ofertes presentades.

La resta de punts de l’ordre del dia son els habituals en sessions ordinaries.

El que cal fer-se ressò, son punts que falten com son el nomenament de pressa de possesió del nou o nova regidor/a del Partido Popular arran de la renuncia de la regidora del PP, Raquel Bonell. Per tant en aquesta sessió, el PP sols tindrà 4 representants al Ple de l’Ajuntament.

Membres del Llista del Partido Popular per a les eleccions 2007 (foto estreta de la pàgina del PPBeniarrés)

També cal destacar el que no s’incloga dintre de l’ordre del dia el demanar el Pla Camps, i on el nostre poble, si ho demana, rebrà una subvenció de 268.000 € i on el termini per proposar l’obra o les obres que es volen sol·licitar acaba el proper dia 28 d’abril. Tal vegada en algun altre ple extraordinari es sol·licite aquest important subvenció per a Beniarrés i on novament a l’igual que amb el Pla Zapaero, es podran fer noves infraestructures i crear llocs de treball.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...