BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 24 de març de 2009

Junta General Coop. “Verge de la Cova Santa” de Beniarrés

Es convoca a la Junta General ordinària que tindrà lloc el proper diumenge 29 de març de 2009, al Centre Cultural “Joan Fuster”, a les 11:30 hores en primera convocatòria, i a les 12:00 hores en segona convocatòria, amb el propòsit de deliberar i prendre acords sobre els següents punts:


ORDRE DEL DIA1.-Nomenament de dos socis per a que aproven o no l’acta que s’alçarà en aquesta assemblea.

2.- Examen i aprovació o censura de l’Auditoria y dels Comptes Anuals que comprenen des de l’ 1 d’octubre de 2007 al 30 de setembre de 2008.

3.- Aprovació i distribució de resultats, així com la gestió realitzada per la Junta Rectora.

4.- Nomenament d’auditor per al proper exercici.

5.- Estat de la integració de la secció de crèdit en Crèdit Valencia Caixa Rural.

6.- Situació actual i futura del Règim de Pagament Únic.

7.- Resultats de la Campanya Oleícola 2008 – 2009

8.- Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

Per a més informació sobre la Cooperativa “Verge de la Cova Santa” entrar a la seua web.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...