BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dimecres, 11 de març de 2009

Ple extraordinari i urgent a l’Ajuntament de Beniarrés

L’alcalde president de l’Ajuntament de Beniarrés ha convocat sessió extraordinària i urgent per a demà dia 12 de març a les 13:00 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Ratificar la urgència de la sessió

2.- Presa de coneixement de la renuncia de la regidora del PP Na Raquel Bonell Jordà.

3.- Inclusió dels criteris de ponderació previstos en la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives particulars de l’obra: Construcció d’un Centre Musical i Divulgació Artística
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...