BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 2 de març de 2009

Ple extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

L’alcalde i president de la corporació local de Beniarrés ha convocat sessió plenària de caràcter extraordinari per al proper dimecres 4 de març a les 19:00 hores a l’Ajuntament de Beniarrés amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 24 de setembre, 30 de desembre de 2008 i 8 de gener i 20 de gener de 2009.

2.- Donar compte decrets d’alcaldia del número 170 – 195.

3.- Ratificar Decret de data 12 de febrer de 2009.

4.- Aprovació delegació en SUMA de les facultats relatives a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l’ICIO i de la taxa de sòl, subsòl i vol.

5.- Aprovació delegació de les clàusules relatives a la contraprestació econòmica dels acords de delegació de competències de recaptació efectuades a favor de SUMA.

6.- Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdits.

7.- Acord adhesió al centre de desenvolupament rural Alacant.

8.- Aprovar iniciar expedient de contractació de l’obra construcció d’un centre musical finançada a càrrec dels Fons d’Inversió Local.

9.-Sol·licitud de tres subvencions de l’Excma. Diputació D’Alacant. Pla Provincial de Cooperació a e obres i serveis de competència municipal, inversió en camins de titularitat municipal, subvenció entitats locals per a la realització i millora de infraestructures hidràuliques.

10.- Acordar sobre la creació d’un Comissió d’Investigació.

11.- Informes d’alcaldia.

Doncs be, aquest serà l’ordre del dia per a la propera sessió extraordinaria a celebrar a l’Ajuntament de Beniarrés. Sense haver vist la documentació que forma part d’aquesta sessió es pot dir que els punts a assenyalar són els següents:

El punt número 1 que diu: “Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 24 de setembre, 30 de desembre de 2008 i 8 de gener i 20 de gener de 2009”, ja que es pretén aprovar 4 actes de darreres sessions. Fins i tot hi ha del mes de setembre. Sincerament he de dir que exactament no recorde el que va passar fa 5 mesos en aquesta sessió ordinària. Vosaltres se’n recordaríeu?

El punt número 6 que diu: “Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdits”. Novament estem en la mateixa. El carro va davant dels burros i això no potser. L’ajuntament gasta més diners dels que té i novament té que passar factures de l’any 2008 a l’any 2009 per a que siguen pagades a càrrec del pressupost de l’any 2009 Cal dir que des de que està governant el PP a l’ajuntament de Beniarrés, s’ha convertit en pràctica habitual fer aquest reconeixement. Vorem quina és la quantitat.

El punt número 9 que diu: “Sol·licitud de tres subvencions de l’Excma. Diputació D’Alacant. Pla Provincial de Cooperació a e obres i serveis de competència municipal, inversió en camins de titularitat municipal, subvenció entitats locals per a la realització i millora de infraestructures hidràuliques.”. Es bo que arriben diners i que el nostre poble millore i tinga millors infraestructures. Esperem que totes aquestes sol·licituds després vinguen aprovades.

El punt número 10 que diu: “Acordar sobre la creació d’un Comissió d’Investigació”. Ací si que no tinc ni idea de per quin motiu el PP vol crear una comissió d’investigació tal vegada siga per investigar els enverinaments d’animals amb Strecnina, o averiguar qui es el propietari dels terrenys on es va fer el pou al Barranc del Port, o per investigar anteriors gestions de quan el PSPV-PSOE estava al capdavant del govern municipal o tal vegada siga un guerra interna entre zaplanistes i campistes al igual que ha passat a Ibi. Sincerament ho desconeixc, però el que realment em sorpren és que el Partido Ppoular si que vol crear comissions en aquest cas d’Investigació i per contra sempre s’ha negat a crear la comissió d’Hisenda, la comissió d’Obres o crear comissions de treball per a que d’una vegada es vegen naus industrials al poligon de Beniarrés i es creen llocs de treball.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...