BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: FESTES: Del 3 al 13 d'agost Beniarrés celebra la seua setmana cultural

dimarts, 26 de juny de 2007

Les despeses del nostre ajuntament

Les despeses de l'Ajuntament al llarg del mes de Maig

L’ajuntament de Beniarrés, i qualsevol ajuntament, per a funcionar el dia a dia ,té unes despeses molt elevades que les obté del que li paga l’estat, del cobrament de impostor (brossa, aigua, IBI,etc), de subvencions de les diferents administracions i de les ordenances que regulen les activitats que realitza el propi ajuntament.

El nostre ajuntament ha pagat al llarg del mes de maig, segons el decret 63/07, la quantitat de 76.575 € pel que fa referència a les nòmines i factures pagades. Cal dir que és un mes que es podria classificar com normal pel que fa referència als diners que ha tret el nostre ajuntament per a portar endavant la seua administració i les seues despeses corrents.

Com a despeses més significatives es poden assenyalar:

Iberdrola dels diferents contadors de l’ajuntament... 8.658 €
Diferents bars en concepte de convidades (bars i actes) ... 5.412 €
Pindaro Asessores per organitzar la volta a peu ... 1711 €
Coral Il·licitana (50 % del seu cost) per la Sarsuela ....2.735 €
Compra d’una consola i un joc PS3 .... 668,90 €
Mon Mariola, gestió i treballs pàgina web ... 2.552 €
Excavaciones Ripoll, a conte del Camí Racons ... 20. 000 €

La resta son les nòmines dels treballadors i diferents pagaments a preveïdors.

Aquesta documentació la pot consultar qualsevol veí o veïna de Beniarrés que n’estiga interssat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...