BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 26 de juny de 2007

Les despeses del nostre ajuntament

Les despeses de l'Ajuntament al llarg del mes de Maig

L’ajuntament de Beniarrés, i qualsevol ajuntament, per a funcionar el dia a dia ,té unes despeses molt elevades que les obté del que li paga l’estat, del cobrament de impostor (brossa, aigua, IBI,etc), de subvencions de les diferents administracions i de les ordenances que regulen les activitats que realitza el propi ajuntament.

El nostre ajuntament ha pagat al llarg del mes de maig, segons el decret 63/07, la quantitat de 76.575 € pel que fa referència a les nòmines i factures pagades. Cal dir que és un mes que es podria classificar com normal pel que fa referència als diners que ha tret el nostre ajuntament per a portar endavant la seua administració i les seues despeses corrents.

Com a despeses més significatives es poden assenyalar:

Iberdrola dels diferents contadors de l’ajuntament... 8.658 €
Diferents bars en concepte de convidades (bars i actes) ... 5.412 €
Pindaro Asessores per organitzar la volta a peu ... 1711 €
Coral Il·licitana (50 % del seu cost) per la Sarsuela ....2.735 €
Compra d’una consola i un joc PS3 .... 668,90 €
Mon Mariola, gestió i treballs pàgina web ... 2.552 €
Excavaciones Ripoll, a conte del Camí Racons ... 20. 000 €

La resta son les nòmines dels treballadors i diferents pagaments a preveïdors.

Aquesta documentació la pot consultar qualsevol veí o veïna de Beniarrés que n’estiga interssat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...