BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dimecres, 6 de juny de 2007

Les despeses del nostre ajuntament

Les despeses de l'Ajutament de Beniarrés al llarg del mes d'Abril

L’ajuntament de Beniarrés, i qualsevol ajuntament, per a funcionar el dia a dia ,té unes despeses molt elevades que les obté del que li paga l’estat, del cobrament de impostos Beniarres(brossa, aigua, IBI,etc), de subvencions de les diferents administracions i de les ordenances que regulen les activitats que realitza el propi ajuntament.

El nostre ajuntament ha pagat al llarg del mes d’abril, segons el decret 48/07, la quantitat de 30.586 € pel que fa referència a les nòmines i factures pagades. Cal dir que és un mes on menys dins han tingut que traure el nostre ajuntament per a portar endavant la seua administració i les seues despeses corrents.

Com a més significatiu cal dir que sols en sous de treballadors i seguretat social s’han pagat 14.588 € (11.100 € en sous i 3.488 € en seguretat social). Dintre dels sous els treballadors municipals han cobrat diferències de nòmines i productivitat.

La resta dels pagaments bàsicament corresponen al pagament a empreses que treballen per a l’ajuntament i xicotetes factures de proveïdors.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...