BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 10 de juny de 2010

Oferta Publica de Treball de l'Ajuntament de Beniarrés

S'oferta una plaça d'Operari de Serveis Múltiples

Hui he vist a la web de l'Ajuntament de Beniarrés la següent resolució d'alcaldia de data 3 de juny de 2010 sobre una oferta pública de treball:


Per Resolució d'Alcaldia d'este Ajuntament de data 3 de juny del 2010, es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a la plaça que a continuació es ressenyen per a l'any 2010, en compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,

Personal funcionari.
Grup E.
Escala Adm. Especial.
Denominació: Operari de servicis múltiples.
Vacants: 1


Beniarrés, a 3 de juny del 2010

L'ALCALDE

Fdo: Luís Tomás López

No tinc més informació, per tant si en voleu més informació per tal de poder optar a concursar a aquesta plaça de treball, haureu de passar-se per l'Ajuntament.

Sort
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...