BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: FESTES: Del 3 al 13 d'agost Beniarrés celebra la seua setmana cultural

dijous, 10 de juny de 2010

Oferta Publica de Treball de l'Ajuntament de Beniarrés

S'oferta una plaça d'Operari de Serveis Múltiples

Hui he vist a la web de l'Ajuntament de Beniarrés la següent resolució d'alcaldia de data 3 de juny de 2010 sobre una oferta pública de treball:


Per Resolució d'Alcaldia d'este Ajuntament de data 3 de juny del 2010, es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a la plaça que a continuació es ressenyen per a l'any 2010, en compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,

Personal funcionari.
Grup E.
Escala Adm. Especial.
Denominació: Operari de servicis múltiples.
Vacants: 1


Beniarrés, a 3 de juny del 2010

L'ALCALDE

Fdo: Luís Tomás López

No tinc més informació, per tant si en voleu més informació per tal de poder optar a concursar a aquesta plaça de treball, haureu de passar-se per l'Ajuntament.

Sort
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...