BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 14 de juny de 2010

Edicte Publicat al BOP referent a Beniarrés

Informació Pública d’Expedient de Llicència Ambiental Instada per Mapelor

En data 14 de juny de 2010 i publicat al BOP nº: 111 de la Província d’Alacant ix publicat el següent edicte de l’Ajuntament de Beniarrés:

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental y el artículo 37 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable, se somete a Información pública por un plazo de 20 días, el procedimiento de solicitud de licencia ambiental y Declaración de Interés Comunitario, instado por la empresa Mapelor (expediente 16/2010), para que las personas físicas o jurídicas, asociaciones vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.

El expediente se podrá examinar en la Secretaría de este Ayuntamiento, en día laborales, con horario de 10.00 a 14.00 horas.

Beniarrés, 1 de junio de 2010.
El Alcalde, Luis Tomás López.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Aixó pq servix? Que vol dir? que han fet? pots resoldrens eixos dubtes? pq el lleguatge administratiu s'empenyen en fer-ho tan complicat? Volen que ens coste d'entendre a la gent del Carrer per alguna raò?

Beniarres al dia ha dit...

El llenguatge administratiu es enrevessat i farragós però no hi ha cap doble intenció en ell.

El que vol dir aquest edicte es que s'obri un tern¡mini de 20 dies per a poder examinar l'expedient de Declaració d'Interes Comunitari sol·licitat per l'Empresa Mapelor situada al terme de Beniarrés per si algú vol consultar l'expedient o bé fer una al·legació perque no està conforme.

La declaració d'interés de bé comunitari es demana, en aquest cas, per a "legalitzar" la situació d'aquesta empresa, doncs es troba no es troba edificada en sol industrial, més bé en sol rústic i per això demana aquesta petició a l'Ajuntament.

Espere que t'haja quedat més o menys clar.

Anònim ha dit...

Ara si!!!!!!!!!!!!Moltes gracies als dos.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...