BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 16 de febrer de 2010

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

S’ha convocat ple de caràcter extraordinari per al proper divendres 19 de febrer de 2010 a les 20:30 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Dació d’actes de les següents sessions plenàries:

- 16 de desembre de 2009
- 30 de desembre de 2009
- 13 de gener de 2010
- 2 de febrer de 2010

2.- Aprovació del projecte tècnic de construcció d’un local per a ús esportiu i terapèutic , obra subvencionada per l’ajuda RURALTER-LEADER.

3.- Dació de compte de resolució d’alcaldia nº 8/2010 de delegació de competències a la primer tinent d’alcalde, Na Yolanda Calbo Moncho el dia 28 de novembre.

4.- Aprovació d’expedient de contractació i iniciació de procediment d’adjudicació del contracte d’obres “Local multiús en zona dotacional” inclòs al PIP (Pla Camps)

5.- Modificació i inclusió de criteris de valoració d’ofertes al plec de condicions de per a la contractació de les obres Reforma d’Espais Esportius Tradicionals: Trinquet, inclòs en el PID
6.- Aprovació d’expedient i inici del procediment d’adjudicació del contracte d’obres “Reforma d’espais esportius tradicionals: Trinquet”

7.- Aprovar, si procedeix, la denominació Trinquet

8.- Acord de delegació de la gestió del servei de recollida de vidre en la Mancomunitat “Xarpolar”

9.- Informes d’alcaldia als grups municipals

10.- Concessió, en el seu cas, de llicències urbanístiques

Primerament, destacar l’hora del ple, divendres a les 20:30 hores. Un hora dintre de la normalitat democràtica que deu imperar a un ajuntaments i no sabem si serà fruit del nou secretari, després d’haver passat pels desgavells horaris anteriors de 8 del mati, 9 i quart del mati, 10 del mati, 2 del mig dia i altres.

Sense haver vist la documentació, es pot dir, que serà un plenari tècnic, amb aprovacions de projectes i contractacions.

Destacar que es vol aprovar el projecte per al pla RURALTER- LEADER per a fer un nou gimnàs valorat en 100.000 €, així com licitar la contractació del nou bar per a la piscina que s’està construint amb un valor de 134.000 € inclosa dintre del Pla Camps i l’expedient per a licitar l’obra de reforma del Trinquet amb un valor de 158.000 €( sinó ha canviat doncs el projecte ja te uns quants anys).

Per tant en breu temps eixiran a licitació 3 obres valorades en vora 400.000 € i que esperem queden en empreses locals. Això si, una gran part es subvencionat per diferents organismes, entre ells, la Generalitat Valenciana i tots sabem l’estat financer en que es troba, per tant, com les obres les licita l’Ajuntament de Beniarrés, les certificacions van a càrrec de l’Ajuntament i no en cap en cap, com anirà pagant les certificacions si els diners de les subvencions no van arribant, doncs l’estat financer del consistori beniarresi és més que fluix i ho puc dir en pròpia carn, doncs encara ens deuen als regidors ( almenys als meus companys de grup) l’assistència als plens de novembre i desembre de l’any passat.

Simplement em queda convidar-vos a assistir-ne.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...