BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 23 de febrer de 2010

Junta General Cooperativa “Virgen de la Cueva Santa”

El proper diumenge 28 de febrer de 2010, al Centre Cultural “Joan Fuster” a les 11:30 hores en primera convocatòria, i a les 12:00 hores en segona convocatòria, tindrà lloc la Junta General Ordinària, amb la fi de deliberar i prendre els acords sobre els següents punts:


ORDRE DEL DIA


1.- Nomenament de dos socis per a que aproven o no l’acta que s’alçarà d’aquesta assemblea.

2.- Examen i aprovació o censura de l’auditoria i dels Comptes anuals que comprenen des de l’ 1 d’octubre de 2008 al de setembre de 2009.

3.- Aprovació i distribució de resultats, així com de la gestió realitzada per la Junta Rectora.

4.- Sol·licitud de pagament únic de l’any 2010

5.- Resultats de la campanya oleícola 2009-2010.

6.- Retirada d’oli per els socis de la campanya 2009-2010.

7.- Suggeriments i preguntes al Consell Rector.


Els socis de l’entitat poden consultar la informació que forma part de l’ordre del dia a les oficines de la Coopertativa.

Enllaç de la Cooperativa “Virgen de la Cueva Santa” de Beniarrés
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...