BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: FESTES: Del 3 al 13 d'agost Beniarrés celebra la seua setmana cultural

dimarts, 23 de febrer de 2010

Junta General Cooperativa “Virgen de la Cueva Santa”

El proper diumenge 28 de febrer de 2010, al Centre Cultural “Joan Fuster” a les 11:30 hores en primera convocatòria, i a les 12:00 hores en segona convocatòria, tindrà lloc la Junta General Ordinària, amb la fi de deliberar i prendre els acords sobre els següents punts:


ORDRE DEL DIA


1.- Nomenament de dos socis per a que aproven o no l’acta que s’alçarà d’aquesta assemblea.

2.- Examen i aprovació o censura de l’auditoria i dels Comptes anuals que comprenen des de l’ 1 d’octubre de 2008 al de setembre de 2009.

3.- Aprovació i distribució de resultats, així com de la gestió realitzada per la Junta Rectora.

4.- Sol·licitud de pagament únic de l’any 2010

5.- Resultats de la campanya oleícola 2009-2010.

6.- Retirada d’oli per els socis de la campanya 2009-2010.

7.- Suggeriments i preguntes al Consell Rector.


Els socis de l’entitat poden consultar la informació que forma part de l’ordre del dia a les oficines de la Coopertativa.

Enllaç de la Cooperativa “Virgen de la Cueva Santa” de Beniarrés
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...