BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 20 de gener de 2010

Mossegant la ma que et dona de menjar

El passat dia 16 de desembre de 2009 es va aprovar inicialment el pressupost per a l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2010. El pressupost bàsicament es divideix en dos grans seccions: ingressos i despeses.

Pel que respecta als ingressos, el govern municipal del PP, que ha sigut el redactor d’aquest pressupost, ha previst ingressar 1.864.881 € ( que en pessetes son 309.500.000 pessetes). Es preveu ingressar vora 27.000 € que gastar, per que la liquidació del pressupost de l’any 2008, es va tancar amb un dèficit de 27.000 €.

Bàsicament i sols tractant les xifres més considerables, els ingressos que preveu recaptar l’ajuntament de Beniarrés l’any vinent son:

-Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana, més conegut com IBI, i és el que paguem per tindre les nostres cases: 85.500 €.

-Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que correspon a l’impost de circulació del tots els vehicles que tributen a Beniarrés: 57.000 €.

-Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquest impost és més conegut per les plusvàlues que es paguen alhora de comprar una casa en urbana o un terreny en urbana o posar-te a nom te una casa. És l’impost que el PP va prometre que llevaria si entrava a governar ( ara que governa no té intenció de llevar-lo). Recordar que aquest impost el primer any que es va aplicar es va pressupostar un ingrés de 3.000 € i ara es pensa ingressar 35.000 €.

-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Com el seu nom indica és l’impost que es paga per per alguna obra dintre del terme municipal de Beniarrés i que es el 2% del valor final de l’obra. D’aquest impost es pensa ingressar: 25.000 €. Un xifra més que optimista doncs a data de 18 de novembre de l’any passat s’havia recaptat per aquest impost 4.440 €.

-Taxa per prestació del servei d’abstiment d’aigua potable. En aquest concepte està el que paguem d’aigua i les possibles tomes que es donen tant en urbana com en rústica. Es pensa ingressar 32.000 €.

-Taxa de recollida de brossa urbana: 32.000 €.

-Participació en els Tributs de l’Estat Central. Aquest ingrés correspon al diners que l’estat central aporta a l’ajuntament de Beniarrés i que ho fa de forma mensual, ingressant vora 20.000 € tots els mesos. Es pensa ingressar 245.000 €.

-Transferències de la ‘administració de la Comunitat Autonoma. Es pensa ingressar 157.963 € corresponent a ajudes i subvencions ( no destinades a inversions) de la Generalitat Valenciana. Una xifra més que optimista si tenim en compte que l’any passat es va pressupostar ingressar per aquest mateix concepte 118.000 €i sols s’ingressaran 53.129 €.

-Transferències de la Diputació d’Alacant: Son les subvencions que es reben de la Diputació d’Alacant per a realitzar activitats a Beniarrés. Es preveuen ingressar 39.400 € i sembla ser que son novament més que optimistes, doncs a data de 18 de novembre de 2009 s’ingressava per aquest concepte 10.800 € dels 39.000 € previstos.

-Venta de solars. El polígon industrial si que ha servit a l’ajuntament per a tirar ma dels diners que de la venda dels terrenys es van traure però els llocs de treball que ens prometien no apareixen en lloc. De la venda de les parcel·les es gastaran 78.776 € per a pagar les parts no subvencionades en les inversions i compra de terrenys ( no es diu quins) però es que segur no es compraran, doncs així se’ns ha informat, son terrenys per ampliar el polígon industrial que tots prometíem portar endavant en les diferents programes electorals.

-Transferència de capital de l’Administració Autonòmica. Aquest apartat son els diners que l’ajuntament pensa ingressar en concepte d’inversions i que provenen de la Generalitat Valenciana. Es pensa ingressar 781.675 €.

Vos deixe una sola dada per a que vosaltres mateix li poseu el qualificatiu que considereu més oportú: L’any 2009 per aquest mateix concepte es pensaven ingressar 867.963 €, doncs be, a data 18 de novembre de 2009, sols s’havien ingressat 40.305 €. Vosaltres mateix podeu posar-li els adjectius a aquesta previsió.

-Transferències de capital de la Diputació d’Alacant. Son els diners que la Diputació aporta a les inversions que realitza l’ajuntament de Beniarrés i que hi ha previst ingressar 215.637 €. L’any passat es preveia ingressar per aquest mateix concepte 340.907 €, ingressant-se a data 18 de novembre, 81.109 €.

Aquests conceptes i dades numèriques, corresponen als ingressos més significatius del pressupost de l’Ajuntament de Beniarré. Es pot apreciar com de fàcil es fer un pressupost de 1.800.000 € o de 3 milions o de 5 milions d’euros però quan arriba el dia 31 de desembre que es quan es tanc l’any pressupostari, es trobem en la crua realitat i és que és un pressupost irreal.

Sols una dada significativa pel que respecta al capítol d’inversions. A data 18 de novembre el denostat, per el Partido Popular,govern central encapçalat per Jose Luis Rodriguez Zapatero, ha invertit a Beniarrés 170.342 €, mentre que la Generalitat Valenciana i la Diputació, els dos junts, han invertit a Beniarrés 121.000 €.

El mateix es pot dir de les transferències de diners: Mentre que el govern central, ha data 18 de novembre de 2009, ha ingressat a l’Ajuntament de Beniarrés 183.670 € per al seu funcionament o per a el que l’equip de govern considere oportú, la Generalitat Valenciana ha ingressat 53.123 € i la Diputació d’Alacant 10.826 €.

Es clar que es més fàcil mossegar la ma del que et dona diners per no ser del PP que no anar a reclamar davant dels teus pels incompliments econòmics i d’inversions promeses. I es això el que fa el Partido Popular, ací i a la resta del País Valencià, criticar, desqualificar i menysprear a qui et dona diners en una ma i amb veu alta i parar l’altra ma per a pillar-los.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...