BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dijous, 14 de gener de 2010

Llei SI, llei NO


El PP desestima totes les al·legacions presentades al pressupost 2010 de l'Ajuntament de Beniarrés

Dia 13 de gener de 2010 pel matí. Hem tingut sessió plenària de caràcter extraordinari i urgent. El motiu de l’urgència era resoldre les al·legacions presentades al pressupost general de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2010. Les al·legacions havien sigut presentades pel PSPV-PSOE, no havent-ne presentat el BLOC.

Vaja per davant, que els plens els convoca l’alcalde-president de l’Ajuntament de Beniarrés costant al poble 400 € cada vegada que es fa un ple, que hi havia un mes per a resoldre-les i que aquestes al·legacions es van presentar el dilluns 11 de gener de 2010, mentrestant el pressupost es prorroga totalment, menys el capítol d’inversions, es a dir, es poden pagar totes les factures a tots els proveïdors, les nòmines del treballadors, les subvencions a entitats locals, el gasto corrent, etc, l’Ajuntament no es bloqueja com es pretén fer arribar a la població de Beniarrés, per tant, en cap moment es pretén bloquejar el dia a dia del consistori ni es pretén fer un ple aposta per a debatre les al·legacions. Perfectament s’haguera pogut posar com a un pot dintre de l’ordre del dia en el proper ple que es celebrarà la setmana vinent o la següent, segons ens ha informat l’alcalde, que torne a dir, es l’únic que té la potestat de convocar-los.

Les al·legacions han sigut desestimades perquè segons un informe de la secretaria- interventora, no s’acullen als tres preceptes que marca la llei, els quals son:

“ Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.


b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.


c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

Per tant, ni s’han votat, encara que per part de l’alcalde i la portaveu del PP, s’ha procedit a contestar i debatre cadascuna de les al·legacions presentades, exposant els seus arguments per no portar-les endavant, aleshores en que quedem, no s’admeten a tràmit per que no s’adapten a la llei però entre a debatre-les, això si, sense votar-les ni estimar-les o desestimar-les.

El pressupost a l’ajuntament de Beniarrés se’ns va facilitar 2 dies abans de votar-lo, en aquest temps l’has d’examinar, revisar i mirar a veure si estan incloses les propostes que tu voldries que s’inclogueren o que deurien estar incloses segons acords plenàries via mocions (hi ha que traure temps després de l’horari laboral perquè no estem alliberats políticament), per tant, en el període d’exposició pública és quan es poden presentar aquestes al·legacions i encara que no estiguen dintre dels supòsits que marca la llei, si es té voluntat política, es poden debatre i votar-les, cosa que ni s’ha fet. Lo curiós es que la llei s’aplica a “raja tabla” en uns casos com ha sigut aquest cas i en altes s’obvia totalment, com és el cas del compliment de les ordenances per part de l’Ajuntament en l'ordenança de la tinença d’animals, l’ordenança de tràfic i moltes altres més i on la llei diu clarament el que has de fer i quina és la normativa a complir però no es vol fer complir per no “fer-se de mal de voler”. Això es aplicar la "llei" a gust i paladar del consumidor, que en aquest cas és l’equip de govern, no fent complir la "llei" quan no em convé.

Vos deixe algunes de les al·legacions presentades per a que vosaltres mateix vegeu si son propostes descabellades i que volen paralitzar la gestió municipal com se’ns acusa. La resta de les al·legacions les podeu llegir en aquest enllaç:

Existeix un partida pressupostaria de despeses, la 9.143 amb el titol “Altre Personal” amb una dotació pressupostaria de 83.194 € i on no està justificada aquesta important quantitat de diners ni el nombre de gent que es pensa contractar. Per la qual cosa proposem que es detalle el nombre de treballadors a contractar així com el corresponent sou.
-Proposem rescatar com a treball públic la concessió administrativa a l’empresa encarregada de la neteja d’edificis públics i que li costa a l’Ajuntament 27.400 € a l’any, per la qual cosa, proposem que es creen tres places de neteja pública a temps parcial amb els diners que li se paguem a l’empresa adjudicatària.
-El nostre grup municipal considera que amb l’alliberament de l’alcalde de Beniarrés per part de la Diputació d’Alacant, l’ajuntament de Beniarrés pot estar ben atés pel que respecta a representants polítics, per tant, no es necessari tindre una regidora alliberada que li costa al consistori 18.000 € aproximadament, per la qual cosa proposem l’eliminació de l’alliberament de la tinent d’alcalde, Yolanda Calbo Moncho.
-Dotar dels personal necessari per traure-li el màxim rendiment a la Sala d’interpretació de la “cova de l’Or” i del Centre Cultural “Joan Fuster”, doncs al nostre parer, aquestes dues infraestructures estan sent infrautilitzades.

-Proposem que es destinen 60.000 € per a la compra de terrenys per a la futura ampliació del polígon industrial “Els Pinets”. Els fons eixirien d'eliminar la retribució a alts càrrecs (regidora alliberada) i la seua corresponent seguretat social ( uns 18.000 €) i la resta de la venda de parcel·les del polígon industrial que forma el patrimoni municipal del sòl.

-Crear un Pla d’Actuació Turística per tal de que les inversions o actuacions que es facen en aquest àmbit, estiguen ben estudiades i vagen encaminades a promocionar el nostre poble cap al turisme rural sense dependre de la voluntat de torn dels governants de l’ajuntament de Beniarrés.

Per tant, aquestes al·legacions, juntament amb les altres presentades, simplement volen millorar aquest pressupost, mai paralitzar-lo. El resultat de la votació ha sigut: 5 vots del PP a favor de desestimar les al·legacions presentades, 1 vot d'abstenció del BLOC i 3 vots a favor de ser estimades del PSPV-PSOE, per tant el pressupost de 2010 ha sigut aprovat en una nova votació que ha obtés els mateix resultat que l'anterior.

Com a curiositat del ple voldria destacar que l’alcalde ha desprestigiat, refusat i ha dedicat altres improperis al projecte d’enllumenament públic que té hui en dia el poble de Beniarrés, acusant que era un projecte que s'havia realitzat quan governaven els socialistes el consistori i que deixava molt que destijar el seu funcionament. El que no ha recordat l’alcalde és que a les dos fases en que es va dividir el caniv d’enllumenament del poble, ell com a regidor que aleshores estava a l’oposició i va votar a favor del projecte, per tant estava d’acord amb la seua totalitat i que la segona fase es va realitzar sent ell ja alcalde, per tant, haguera pogut demanar tots els modificats al projecte que haguera considerat oportú.

Les al·legacions que hem presentat els socialistes al pressupost de l’any 2010, son al·legacions per millorar-lo i esperem que passe el mateix que quan vam presentar una moció per destinar els diners que es volia estalviar l’ajuntament amb el nou conveni (abans de tindre l’actual) per a destinar-los a ajudar als diferents festers, pagant-los 600 € per a pagar la música i que va ser desestimada amb els vots del PP dient que ja s'ajudava prou als qui organitzens les Festes, siguent que mesos després, amb el conveni actual amb la Unió Musical de Beniarrés, es va incloure´, i fins i totmillorar aquesta proposta.

Esperem que passe el mateix que va passar amb la moció per ajudar als festers i que les propostes presentades es porten endavant encara que siga dintre d’uns mesos i el que ara s'ha desestimat i no han volgut portar endavant, ho defenguen amb força dintre d'uns mesos. Tots eixirem guanyant.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

jeeeeeej, acas les persones que estan treballan en la neteja son estranjeres, forasteres o de un altre planeta? tu de que vas . mes valdria que revisares altre coses i deixares lo que esta prou be dins de tot lo que a´leges. ja parlarem cara a cara , que jo el veig tots esl dies ..................... -------

Beniarres al dia ha dit...

No se que has entés amb aquesta al•legació. El que s’al•lega és que l’empresa cobra 2.283 € tots els mesos de l’any, juliol i agost inclòs, encara que l’escola estiga tancada i que amb aquests diners es poden contractar 3 persones dependents de l’ajuntament de Beniarrés per a crear més llocs de treballi, tindre-ho més net al ser més gent i els diners que es guanya l’empresa, se’ls estalvie el poble. Aquests empleats o empleades dependrien de l’ajuntament de Beniarrés i no de l’empresa. El procés de selecció ja el redactaria l’ajuntament però evidentment que els mèrits i els temps treballats en tasques semblants sumen més punts que altre que no ho ha fet.

Dins que hi han altres coses, et propose que ens les faces arribar o tú com a veí o veïna de Beniarrés, pots presentar al•legacions al pressupost. No sols son els representants polítics els qui poden millorar un pressupost.

I quan vullgues parlem, cap problema. Tú a mi em coneixes, jo a tú no, ja diràs.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...