BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 21 de gener de 2010

La secretaria – interventora deixa l’Ajuntament de Beniarrés

Serà la segona que marxa del consistori beniarresi en aquesta legislatura

Ahir dimecres 20 de novembre de 2009 va deixar de prestar els seus serveis com a secretaria – interventora de l’Ajuntament de Beniarrés Cristina Cabrià Escribano segons ix publicat a la web de l’Ajuntament de Beniarrés dintre de l’aparat “Bolsa de Trabajo/Empleo Público”.

Els motius pels quals abandona el seu lloc de treball l’actual secretaria- interventora es desconeixen i no estan explicats en l’edicte que ha signat l’alcalde, el qual diu:


EDICTO


Con fecha 18 de enero de 2010 se ha dictado decreto de alcaldía por el que se convoca concurso para la selección de Secretario-Interventor interino del Ayuntamiento de Beniarrés, según las bases aprobadas por el mismo decreto y que están a disposición de los interesados en secretaría. El plazo para presentar instancias y la acreditación de los méritos alegados por los interesados es de CINCO DÍAS NATURALES desde la publicación de este edicto.


Lo que se hace público para general conocimiento.


Beniarrés a 19 de enero de 2010

EL ALCALDE


Fdo: Luís Tomás LópezCal dir que en cap moment s’ha informat al grup municipal del PSPV-PSOE de la marxa de la secretaria- interventora de l’Ajuntament de Beniarrés i que novament, s’hem tingut que enterar per les xerrades i converses de la gent del carrer. Per tant no es poden donar més detalls del motius pels quals ha marxat, si la marxa és definitiva i altres detalls lligats a la plaça que ocupava. Tot una mostra de talant democràtic.

El sou que estava rebent l’actual secretaria per la seua tasca a l’Ajuntament de Beniarrés era de 2.660 € al mes (bruts), incloent les retribucions bàsiques i complementàries.

Ara hi han 5 dies naturals per a presentar-se a aquesta plaça des de la data de publicació de l’edicte, per tant sols hi ha aquesta setmana per presentar-se. Les bases de la convocatòria les podeu trobar en aquest enllaç. Dir que no hi ha examen i que sols es farà una baremació dels mèrits i una entrevista personal.

Sorprén la rapidesa amb que el l’alcalde convoca el cobriment de la plaça i com en altres deixa passar els anys. En aquest cas per a poder optar a un millor secretari – interventor, es deuria demanar un secretari temporal a la Diputació d’Alacant mentre es trau la plaça i es dona molt més temps i molta més publicitat ( BOP, DOCV, BOE, etc) per a que la gent interessada s’assabente, o a cas algun “habilitat de caràcter nacional” lleig la pàgina web de l’Ajuntament de Beniarrés per a saber que s’ha convocat aquesta plaça?.

Sorprén que sols es donen 5 dies naturals amb la única publicitat que la publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de Beniarrés (es obligatori perquè ho marca la llei) i cap altre tipus de publicitat més. En aquest 5 dies tens que enterar-te , preparar-te tota la documentació que es demanen en les bases i presentar la instància ( dissabte i diumenge l’ajuntament està tancat).

El tindre un o una bona secretaria – interventora és el tot per a que un ajuntament funcione correctament, per a que els informes ixquen en davant i de forma correcta, per a que molts projectes ixquen a la llum, i moltes altres coses més. En definitiva, el tindre una bona secretaria – interventora es el tot per a que les coses funcionen a un ajuntament, per tant, cal tindre el millor possible i en 5 dies naturals per a presentar ofertes, resulta impossible que es presenten els millors que vullguen aquest lloc de treball. Per la qual cosa tot em fa pensar que aquest oferta pública de treball és una “oferta digital” i no perquè està relacionada amb les noves tecnologies no, sinó perquè el nou secretari-interventor, suposadament, serà triat ha dit.

7 comentaris:

Anònim ha dit...

No tardarem a veure com a secretari/a algún amiget/a de l'alcalde o de 'las fuerzas vivas del PP'. Cada vegada fa més mal olor tot el que rodeja a l'alcalde. No ens el mereixem.

Anònim ha dit...

Cinc dies són més que suficients per assignar el lloc de treball a la persona el perfil de qual ja el tenen dissenyat i dessignat.

Anònim ha dit...

Als dos primers anònims: no teniu ni puta idea

Anònim ha dit...

Jo lo que dic es que esta prou bona, redeu.

Beniarres al dia ha dit...

Entrar a especular els motius pels quals ha marxat al secretaria es perdre el temps. Sols ella i l’equip de govern ens ho poden confirmar, i si volen o faran i sino no.

El que si que es pot especular es el termini per a presentar instàncies per ocupar la plaça vacant. Les bases s’aproven per decret d’alcaldia el dia 18 de gener, es donen 5 dies naturals (contant diumenge i tot), per tant sols hi ha fins al divendres per presentar les instàncies ( dissabte en correu certificat també). Sols es publica al tauló d’anuncis i a la web de l’Ajuntament. Quin habilitat nacional es pot enterar per aquests mitjans? Doncs no ningú. La qual cosa vol dir que ho es preten posar algú ha dit si no es presenta ningú o la persona que volien que es presentara ja ho tenia tot preparat. I de postre, no hi ha examen, sols mèrits i una entrevista. Cadascú que pense el que crega.

Al tercer anònim: A l’afirma el que dius vol dir que tu ho saps. Perquè no ens ho contes?

I al darrer comentari: Contra gustos no hi ha res escrit.

Anònim ha dit...

Això, això, que el 3r anònim ens conte el que sap i aixina deixarem d'especular.
Ah, li agrairia que deixe d'usar expressions mal sonants com: "no teniu ni puta idea".

* El de l'oli * ha dit...

FOR THE 3rd ANONIMOUS: Que ens ho conte que ens ho conte!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...