BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 29 de maig de 2013

Pressupost Ajuntament de Beniarrés ( II )


El pressupost a l’Ajuntament de Beniarrés ja està aprovat definitivament ( BOP nº 93 de 20 de maig de 2013). Considere que és el document més important que elabora l’equip de govern al llarg de tot l’any, doncs és l’instrument per tal de millorar el dia a dia del nostre poble i és on s’especifica en que es pensen gastar els diners de tots.

El pressupost per a l’any 2013 de l’Ajuntament de Beniarrés té uns ingressos de 961.850 € i unes despeses de 707.744 €. Aquesta diferència de 254.000 € entre el que s’ingressa i es gasta ve motivada per que l’any 2011, es va tancar amb 254.000 € de dèficit i cal que aquest desequilibri ixca reflectit en el proper pressupost que s’aprove després de saber aquesta xifra, en aquest cas el de l’any 2013. Una mica enfarragosa l’explicació però és el que hi ha.

Com es un document molt extens, he considerat anar desglossant-lo en diferents articles al blog.

El Capítol II de despeses està pressupostat en 234.645 € i és el segon més elevat del pressupost.

En ell es recullen les despeses de funcionament de l’Ajuntament i es regulen els diners per a realitzar activitats, reparacions i manteniment de les instal·lacions ja existents.

Es poden destacar els 70.000 € destinats  “Subministres” que bàsicament es destina a fer front al pagament de les factures d’energia elèctrica de tots els comptadors municipals i l’adquisició de gas-oil per als vehicles municipals i calefaccions d’edificis.

Per a realitzar activitats culturals i esportives hi ha destinats 20.000 €  i per a la realització de les Festes Patronals 30.000 €, on es comptabilitzen el cost de les revetlles, invitacions, focs artificials i altres despeses relacionades amb el mon de les Festes Patronals.

Front aquestes elevades xifres estan els 100 € destinats per a Sanitat ( ni per a fer una xerrada informativa o una campanya de conscienciació), els 100 € destinats a la Promoció del Valencià ( els darrers anys encara han sobrat aquest 100 €) o els 1.500 € destinats al Medi Ambient i al Turisme, partida, al meu entendre insuficient quan pot ser un motor per a crear treball a Beniarrés i revitalitzar l’economia del nostre poble.

Per a la Dona i la Infància hi ha destinats 4.000 € i 5.000 € per al Foment del Comerç, que en la seua totalitat es destina a fer front del cost de la Fireta de Beniarrés.

Per a fer front als treballs realitzats per altres empreses ( Neteja i “aseo”) hi ha destinats 40.265 €. Ací està el que cobra l’empresa de la recollida domiciliaria de la brossa ( que ni de lluny cobra aquesta quanitat) i un altra quantitat que no acerte a interpretar, dons aquest any no hi ha empresa encarregada de la neteja d’edificis municipals, doncs és el propi ajuntament el qui ha contractat directament a les persones encarregades de fer-ho i per tant, la seua despesa està en el capítol I de personal.

Per a “Estudis i treballs tècnics” hi ha destinats 9.500 € i compren bàsicament el sou de l’arquitecte municipal, doncs segons l’alcalde, no es pensa redactar cap projecte al llarg de l’any.

I finalment, es destinen 3.000 € per a pagar l’assistència a les sessions plenàries dels regidors, que actualment està en 50 € per sessió plenària.

Bàsicament aquest és el gros del Capítol II, al que caldrà sumar-li altres partides per tal de fer front a reparacions d’edificis i de bens de l’Ajuntament, així com el pagament de 14.500 € a SUMA per encarregar-se de cobrar-nos els rebuts municipals delegats en aquest organisme ( IBI, brossa, aigua, IVTM i altres)

2 comentaris:

JESUS SANCHEZ ha dit...

Q Q NADIE DICE NADA AL RESPECTO? TODOS CONTENTOS, VIVA EL ALCALDE Y SOBRETODO EL FUTURO Q A SABIDO LABRARSE, LUIS SUBETE EL JORNAL

Chimo ha dit...

señores como queda el tema de la piscina? y a sarabia que fem li pujem el jornal? va rapidet deçidiuse

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...