BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 22 de maig de 2013

Pressupost Ajuntament de Beniarrés 2013 ( I )


El pressupost a l’Ajuntament de Beniarrés ja està aprovat definitivament ( BOP nº 93 de 20 de maig de 2013). Considere que és el document més important que elabora l’equip de govern al llarg de tot l’any, doncs és l’instrument per tal de millorar el dia a dia del nostre poble i és on s’especifica en que es pensen gastar els diners de tots.

El pressupost per a l’any 2013 de l’Ajuntament de Beniarrés té uns ingressos de 961.850 € i unes despeses de 707.744 €. Aquesta diferència de 254.000 € entre el que s’ingressa i es gasta ve motivada per que l’any 2011, es va tancar amb 254.000 € de dèficit i cal que aquest desequilibri ixca reflectit en el proper pressupost que s’aprove després de saber aquesta xifra, en aquest cas el de l’any 2013. Una mica enfarragosa l’explicació però és el que hi ha.

Com es un document molt extens, he considerat anar desglossant-lo en diferents articles al blog.

Començaré per el pressupost de despeses, que com he dit abans puja a 707.744 € i més concretament el capítol I que és el de personal.

Aquest capítol puja a 258.474 €, es a dir més del 36 % de tot el pressupost de despeses i on està englobat el sou dels treballadors municipals (alcaldia, funcionaris, treballadors temporals i seguretat social). Un xifra molt elevada en relació al total del pressupost.

Per exemple està el sou de l’alcalde que son 21.000 € a l’any dividits en 14 pagues ( 12 mesos i 2 extra) a relació de 1.500 € al mes.

Per a contractar personal al llarg de l’any, per exemple els mesos d’estiu, no hi ha un sols euro, es a dir, no es preveu contractar a ningú, encara que aquesta xifra es pot veure incrementada en el cas de que vinga alguna subvenció ( queda ja descarat que ixquen ofertes de treball dintre dels programes, EMCORP, PAMER o EZOINT).

Estan pressupostats 5.000 € per a gratificacions del personal de l’Ajuntament, es a dir, hores extra o simplement gratificacions monetàries.

I per últim per a fer front a la seguretat social dels treballadors i de l’alcalde, hi han pressupostats 65.000 €.

La resta fins arribar als 258.474 € està repartit entre els sous dels funcionaris, personal laboral temporal, laboral fixe i complements a funcionaris.

Per tant, i per damunt, aquest és el capítol de personal per a l’any 2013, on per llei del govern d’Espanya, no es pot fer oferta pública de treball i si l’Ajuntament contracta a algú al llarg de l’estiu ho farà mitjançant alguna empresa privada ( socorristes, peons, jardiners, etc) i que no comptabilitzaran en aquest capitol.

1 comentari:

JUAN ha dit...

Q POCA VERGUENZA, YA ESTA BIEN, QUE NO SE DAN CUENTA Q EL SUELDO Y SEGURIDAD SOCIAL DE EL ALCALDE NO SE PUEDE AGUANTAR, EN Q CABEZA CABE , BASTA YA ES UN ABUSO

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...