BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 22 de maig de 2013

És compleix la llei quan convé


El passat dilluns dia 20 de maig va eixir publicat al BOP d’Alacant nº 93, l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’exercici econòmic 2013.

El pressupost ve aprovat després de desestimar, per part del Partido Popular, totes les al·legacions presentades per el grup municipal socialista.

Moltes de les al·legacions presentades van ser desestimades, per que segons la llei, no estant dintre dels preceptes pels quals es poden presentar al·legacions al pressupost, i si ho diu la llei, i així ho avala l’informe del secretari, doncs així serà.

Però excusar-se en desestimar les al·legacions en el que diu la llei per tal de no entrar en el debat per intentar millorar el pressupost, és no voler entrar a debatre  la qüestió i tot siguent que  la majoria que té el Partido Popular a l’Ajuntament de Beniarrés li dona la potestat de desestimar-les totes, però almenys es debaten i es valoren si son bones o no per al poble de Beniarrés.

Evidentment, la llei està per a ser complida, però per exemple, aquesta mateixa llei també diu que es responsabilitat de l’Ajuntament de Beniarrés el tenir la via pública, es a dir, els carrers, parcs i voltants del poble nets, i si a Beniarrés estan nets els carrers es gràcies a que la gent els neteja de motu propi . Per tant, la llei sols s’aplica quan a l’equip de govern li conve.

Tot seguit podeu llegir algunes de les al·legacions que van ser desestimades per que no s’adapten a la llei:

AL·LEGACIÓ SETENA

A la partida 9.100 hi ha consignats 21.000 € per a la dedicació exclusiva a l’alcaldia, es a dir, 14 pagues de 1500 € cadascuna, el sou més elevat que ha cobrat cap alcalde de Beniarrés per la seua dedicació a l’alcaldia i sent que l’any 2011, l’Ajuntament de Beniarrés va tancar amb un dèficit de 254.000 €.

Per tant proposen la rebaixa de la dedicació a l’alcaldia a la meitat del pressupostat, es a dir, 10500 €, divits en 14 pagues de 750 €.

AL·LEGACIÓ HUITENA

Un Ajuntament com el de Beniarrés on la despesa de personal, 258.474 €, suposa més  del 33 % de tot el pressupost, 707.744 € no pot funcionar mai, i a més a més, si la partida per a donar treball a la gent del poble que està sense feina és de 0 €.

Per tant proposem una reestructuració i el compliment estricte dels horaris laborals del personal de l’Ajuntament per tal d’optimitzar les despeses i reduir-les.

AL·LEGACIÓ QUINZENA

La brutícia als carrers de Beniarrés es cada vegada més notòria, bàsicament degut a que cada vegada s’utilitzen materials com cartró, plàstic i papers en les coses que gastem diàriament, també la manca d’educació cívica per part de molts dels nostres veïns i veïnes i per que cada vegada hi han més cases buides al poble, propiciant el que al llarg de molt de temps s’ha fet a Beniarrés i que és que cadascú tinga net la part de davant de sa casa.

La llei de bases de règim local diu que es obligació de l’Ajuntament, la neteja i manteniment de la via pública, per la qual cosa proposem que es destine una partida pressupostaria en el present pressupost per a la contractació del personal escaient o empresa per part de fer complir la llei.

AL·LEGACIÓ VINTENA

Proposem que al llarg d’un any, ampliable a més temps, no és cobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres per a les obres menors i la baixada a l’1 % per a les obres majors, amb l’objectiu de reactivar aquest sector econòmic que tant durament està patint la crisi.

AL·LEGACIÓ VINTIUENA

En un moment de crisi econòmica, en que el turisme potser una eixida per molta gent a l’hora de trobar treball, es pressuposten per a tot l’any 2013, 1.500 € ,incloent en aquests diners activitats medi ambientals. Proposem que s’incremente aquesta partida fins als 10.000 € per tal de realitzar activitats i promoció turística del municipi.


2 comentaris:

CARLOS ha dit...

CHE PERO Q FEU ENVIEU A EL ALCALDE EIXE A FER LA M. YA ESTA BE, LO POC Q FA Y Q COBRE 1500 EUROS, PROU YA

Anònim ha dit...

Pero entre qui entre que tampoc cobre res. Més voluntat i menys mangoneria

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...