BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 6 de maig de 2013

El Partido Popular de Beniarrés passa ?


El passat dia 30 d’abril el grup municipal socialista a l’Ajuntament de Beniarrés va presentar una moció, juntament amb al·legacions al pressupost municipal per a l’any 2013, per tal de demanar a la Conselleria d’ Educació que tire enrere els retalls als col·legi públic Perputxent de Beniarrés per al proper curs 2013-2014, per tal de que fora tractat el més aviat possible i que l’Ajuntament de Beniarrés demane la supressió de la llei que minvarà considerablment el mestres al col·legi de Beniarrés.

Per al proper dijous 9 de maig s’ha convocat sessió plenària a l’Ajuntament de Beniarrés. Com podeu imaginar a un hora de lo més “normal” per a poder conjugar la tasca com a regidor de l’Ajuntament de Beniarrés i els qui tenen sort de treballar, poder complir normalment amb la jornada laboral. El ple es celebrarà a les 11:00 hores, un hora en el qui estant treballant han de demanar permís per poder assistir a la sessió plenària i es podeu imaginar la “gràcia” que els fa a les empreses quan els dius que te’n tens que anar a una ple del teu Ajuntament per que eres regidor. NO es pot fer a les 7 de la vesprada? No, es fa de matí  a veure si hi ha sort i no venen els de l’oposició. Tot una demostració del que alguns creuen per la democràcia participativa.

Però tornant a la moció, tot feia pensar que fora inclosa en aquesta sessió plenària, doncs res més lluny, a l’ordre del dia no apareix la moció, simplement ho passa l’equip de govern o pensa que no cal debatre-la o vol fer un altre ple que ens consta a tots 400 € o que hi ha temps de sobra per a que l’Ajuntament diga NO a les retallades al col·legi de Beniarrés. No deu ser prioritari per al Partido Popular.

Tot seguit vos deixe la moció sencera per a que la llegiu:GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE BENIARRÉSMOCIÓ

PROPOSADA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA SUPRESIÓ  DE PROFESSORAT  EN L'AULARI  EN EL CEIP “PERPUTXENT” DE BENIARRÉS


Maria Jesus Navarro Laviña, en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Beniarrés, a l'empara del previst en l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució perquè s'incloga en l'ordre del dia de la pròxima sessió ordinària del Ple que es convoque, i a l'efecte del seu debat i votació.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS


El dret a una educació digna, pública i de qualitat és un dret arreplegat en la Constitució Espanyola aprovada en referèndum per la gran majoria d'espanyols el 6 de desembre de 1978 (Títol I capítol segon secció primera article 27).


Amb l'ordre aprovada per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana i reflectida en el DOCV 6997 de data 5 d'Abril de 2013 (fulla 8930) considerem que als nostres xiquets i xiquetes se'ls priva del dret a rebre un ensenyament gratuït i de qualitat.


Açò és degut sobretot al no poder abastar un mestre sol a tants alumnes i poder dedicar-los l'atenció i ensenyament mínim a causa que aquests abasten  diferents d'Educació Primària. Açò provoca que de cara a un futur proper no tinguen la preparació i els coneixements bàsics i suficients per al seu accés a l'Educació Secundària augmentat així la taxa de fracàs escolar i abandó dels estudis de manera prematura.


Amb aquestes mesures s'impedeix a molts d'aquests alumnes el poder accedir en el dia de matí a estudis de grau superior (cicles formatius de grau superior, estudis universitaris…) i poder desenvolupar una carrera professional per al seu benefici personal i per a benefici de la societat.


A més considerem també que aquestes mesures causen un greuge comparatiu amb alumnes de nuclis urbans més grans. Tots haurien de tenir el mateix nombre d'oportunitats i amb aquestes mesures aquest no és el cas.


No paguen els seus pares els mateixos impostos que uns altres? Aquestes mesures provoquen desigualtat entre ciutadans (mateixos impostos, diferents serveis) i el que no estem disposats a permetre és que ens tracten com a ciutadans de tercera pel simple fet de viure en un poble xicotet.


Els nostres xiquets tenen el dret a rebre una educació de qualitat i gratuïta perquè el seu futur és el nostre.


Per l'anteriorment exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents


ACORDS

1.- Exigir a la Consellería d'Educació que es mantinguen com a mínim el mateix nombre d'unitats i mestres en el CEIP Perputxent de Beniarrés, en Educació Primària.


2.- Exigim a la Consellería que paralitze i rectifique les mesures de reestructuració i supressió d'aquestes unitats i mestres.


3.- Que es realitze un estudi sobre l'estat actual i les necessitats d'educació en la Comunitat, ajustat a les necessitats socials i sanitàries, cercant els criteris d'eficiència social amb criteris d'igualtat, equitat, seguretat i cohesió social. Adonant als organismes corresponents i a les institucions afectades en el termini legalment marcat abans del començament del pròxim curs escolar.
Beniarrés a 30 d’abril de 2013


  

La regidora del grup municipal socialista

Maria Jesus Navarro Laviña5 comentaris:

Anònim ha dit...

Perfavor poseuse tots d'acord amb l'educació de Beniarrés. Per a una cosa realment bona que tenim en el poble, el que hi ha que fer es anar tots a una a per ella. No importa el color, no importa qui siga qui, el que importa és poder dir i poder sentirnos orgullosos d'haver estudiat al nostre petit poble, perque encara que no parega, tindre una escola nostra ens fa ser forts com a poble, com a beniarresins. En definitiva hi ha que lluitar junts per un futur que fins ara ha funcionat molt be a les generacions de beniarrés i que ha de seguir així.

Anònim ha dit...

PETIT? yo nunca lucharía junto a alguien que dice petit, todo eso habeis aprendido en este colegio a decir petit, adeu, y a cantar el tio caña

Anònim ha dit...


PEQUEÑO? eres castellano? pues ala Madrid, castellanos vendrán y de casa nos sacarán.......

Anònim ha dit...

Ja que el poses farruco en les paraules, al menys escriu-ho be.
Tio canya amb "ny" no amb "ñ" no existeix la "ñ".

PEP ha dit...

QUINA GENTETA MARE

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...