BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 11 de maig de 2009

Orquestres per a Festes de Beniarrés 2009

L’Ajuntament de Beniarrés trau a concurs totes les orquestres de l’any per 28.702 €

L’ajuntament de Beniarrés ha publicat a la web oficial del nostre poble i dintre de l’apartat del “Perfil del Contractant” el plec de condicions per a que les empreses que estiguen interessades puguen participar en l’adjudicació del contracte dels grups municipals que actuaran en les festes patronals ( agost, Corpus i Sant Pere). El preu de l’adjudicació és de 28.072 € dels quals 3.872 € son per a pagar l’IVA.

Novament el procés d’adjudicació serà un negociat sense publicitat, el mateix emprat en l’adjudicació del Bar de la Piscina i on l’ajuntament busca a 3 empreses i els ofereix el plec de condicions per a que presenten ofertes valorant-se el preu i “prestacions de servicios adicionales”.

L’any 2008 l’Ajuntament es va gastar en aquestes mateixes actuacions 39.860 €, costant 4.872 € el grup que va vindre a Corpus, 6.960 € el grup que va vindre a Sant Pere i 27.028 € els 5 grups que van actuar el Festes d’Agost i l’actuació de la nit de les Paelles amb Karina, que segons paraules de l’alcalde" va ser un regal del contractista" que es va quedar els grups de festes i per tant, no li va costar un euro al poble ( opine que una vegada ens regalen una actuació hagueren pogut triar alguna cosa millor). Doncs be, per aquest any 2009, es preten fer totes aquestes actuacions amb 28.072 €.

Evidentment no cal ser maça espavilat per adonar-se de que ningú “dona duros a quatre pessetes” i en algun lloc té que estar la gràcia per a tindre 7 actuacions amb 28.702 € quan l’any d’abans ens va costar 39.860 € i això es pot veure al plec de condicions.

Les actuacions que hi ha al plec de condicions i que sol·licita l’Ajuntament son les següents:

Dissabte 13 de juny – Corpus --------------- Disco mòbil

Dissabte 27 de juny – Sant Pere ------------ Orquestra

Divendres 14 d’agost - Vespra --------------- Orquestra
Dissabte 15 d’agost – Dia les dones --------- Orquestra
Diumenge 16 d’agost – Dia dels Fadrins ------ Disco mòbil
Dilluns 17 d’agots – Dia del Crist --------- Orquestra
Dimarts 18 d’agots – Dia de la Cova Santa -- Orquestra

Com es pot apreciar hi han 2 disco mòbils i 5 orquestres i evidentment, dintre de les orquestres pot haver de tot. El dia 19 d’agost ho sabrem. També cal dir que al plec de condicions diu que cada actuació com a mínim tindrà una durada de 5 hores inclosos els descans dels grups. Per tant si comencen a la 1 de la matinada com a mínim deuen acabar a les 6 de la matinada. També cal fer-se ressò de que tot sembla indicar que l’entaulat on van a fer-se totes les actuacions anirà col·locat dintre de la placeta de l’Ajuntament mirant cap al llar dels jubilats, després de que l’Ajuntament tallara 3 arbres situats en el parc per facilitar el ball.

La partida destinada per a tot el capítol de Festes Populars per a tot l’any 2009 és de 60.000 € ( 10 milions de pessetes), dels quals ja es porten gastats a 31 de març 20.500 € en factures que no van ser pagades l’any passat i que han passat a càrrec del pressupost de l’any 2009. Per tant encara que pareixca que amb aquest licitació de les orquestres per 28.072 € siga una davallada i una presa de consciència de l’equip de govern del Partido Popular per la fotuda situació econòmica que estem patint al nostre poble i la resta de territoris, amb més de 100 demandants de treball sols al nostre poble inscrits al SERVEF, no ho és tant doncs es pretenen gastar al llarg de tot l’any 60.000 € en Festes Populars els mateixos que l’any 2008 i quan en moltes cases de Beniarrés no hi ha res que festejar per la dura crisi econòmica.

El plec de condicions el podeu llegir sencer clicant ací i alguns dels punts que formen el plec de condicions són aquests:

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

L'objecte del contracte és la prestació de serveis d'un representant d'espectacles, per a la contractació de l'orquestra o orquestres que actuaran amb motiu de la Celebració de Corpus Cristi i la Fireta els dies 13 i 27 de juny respectivament amb les peculiaritats que s'assenyalen en aquest plec, i els dies 14, 15, 16, 17 i 18 d'agost amb motiu de la celebració de les festes patronals de BENIARRÉS conformement a la següent programació:

DIA FESTEIG

13 DE JUNY DISC MÒBIL
27 DE JUNY ORQUESTRA
14 D'AGOST ORQUESTRA
15 D'AGOST ORQUESTRA
16 D'AGOST DISC MÒBIL
17 D'AGOST ORQUESTRA
18 D'AGOST ORQUESTRA


La seua actuació tindrà una durada mínima de cinc d'hores, amb un descans de mitja hora. Durant el període de descans haurà d'amenitzar-se la vetllada amb una música que es posarà en els equips de so de la pròpia orquestra o a través d'una disc mòbil que facilitarà la mateixa

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal com estableix l'article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte del servei de representant d'espectacles serà el procediment negociat sense publicitat, en el qual l'adjudicació recaurà en el candidat justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o varis d'ells, d'acord amb l'article 153.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic No serà necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la concurrència,és a dir, serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empresaris capacitats per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que això siga possible.

CLÀUSULA QUARTA. Preu del Contracte

El preu del present contracte ascendeix a la quantia de 28.072 euros; El preu cert anterior queda desglossat en un valor benvolgut de 24.200 euros i en l'Impost sobre el Valor Afegit de 3.872 euros. El preu s'abonarà a càrrec de la partida 4.226.07 del vigent Pressupost Municipal; existint crèdit suficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament,

10 comentaris:

Anònim ha dit...

¿Com dius que l'actuacio de Karina va ser un regal?
¿No degueren regalar les 5 orquestes per contractar a Karina? ¿o no vas estar a l'actuacio?. K canya.

Anònim ha dit...

Si gasten una pasta en orquestes pq gasten una pasta i estem en crisi i hi ha q ahorrar,si porten disco movil ja san gastat tots els diners i bla bla bla...
Sempre igual Fede

Anònim ha dit...

És el primer Ajuntament que porta un discomòvil en festes?. Jo crec que sí o al menys no recorde haver-ne vist cap com a actuació principal. Altra cosa es com a complement després del ball. I la orquesteta per al jubilats? Com es nota que, a banda de la crisis, ja no és any electoral. En fi el temps posarà a cadasqú en el seu lloc.

Beniarres al dia ha dit...

aquesta gent que ho ha tingut tot va arrestant-se per pobles menuts per guanyar-se el jornal. No havia caigut en la teua apreciació. Qui sap ??

Al segon anònim sembla ser que has llegit un altre article: El que posa a l’article son les orquestres que ha tret l’ajuntament al plec de condicions i que s’ha enviat a 4 empreses. També diu que els diners per a l’any 2009 son els mateixos que per a l’any 2008, el que vol dir que de crisi res, tirem de baix braç com l’any passat, el que també es diu que dels 60.000 €, 20.000 € ja estan gastats en factures de l’any 2008 que no s’han pagat i que corren a càrrec del pressupost de l’any 2009.

Els socialistes proposàvem destinar 20.000 € de la partida de Festes a donar treball 3 persones i per tant ajudar a 3 families al llarg de 6 mesos. EL PP ni ens va acceptar a debatre aquesta proposta. Simplement em sembla que no t’agrada el que lliges en aquest blog.

Al tercer anònim: Jo tampoc recorde si ‘ha portat alguna disco mòbil per a festes, el que es clar és que si fora any electoral hagueren tret diners de davall les pedres encara que estiguerem en crisi. El que vinguera darrera ja ho pagaria. No recorde els grups que van portar per a la Fira de Beniarrés com Revolver i altres,....

Anònim ha dit...

perque els diners de festes tenen que ser pa pagar els gastos de tres families, tu no estas be o que??????
aixo no teu creus ni tu, que liu pague ZP en ordenadors o en rebaixes de cotxes o en mentires
ZP=frederic
Adeu i gracies

Anònim ha dit...

Per a mentides, les del Conseller d'Educació (Font de Mora) quan publica a bombo i platillo que iniciarà unes línies d'ensenyament trilingüe en anglés i resulta ser que en tot el País Valencià es posen en marxa tres col·legis i em pense que són concertats.

Beniarres al dia ha dit...

Al penúltim anònim: Primerament donar-te les gràcies per posar “ZP=frederic”, m’haguera dolgut molt més si hagueres posat “ Camps= frederic”, això haguera sigut un colp baix.

En segon lloc, no se que has entés, jo no vull dir que es donen 20.000 € per a tres famílies per a les seues despeses, sinó que aquests diners es podrien gastar per a donar-los treball a 3 persones al llarg de 6 mesos i així ajudar a 3 famílies perquè en època de crisi hi ha que ser valents i reduir les despeses de festes per ajudar als nostres veïns i veïnes. En altres pobles s’ha fet i la gent ho compren

Anònim ha dit...

Com dius ara aixo de retallar despeses,ser valent... i no estas dacord en portar una discomovil en festes???????
Jo crec q sera per a ahorrar,no?

Beniarres al dia ha dit...

Si ací la cosa està en que no es retallen les despeses doncs tenim el mateix pressupost de l'any passat per a les festes d'enguany i que puja a 60.000 €.

Et propose llevar bassant-se en el que va costar l'any passat: Revetlla de Corpus 5000 €, LLibre de Festes 4.500 €, Grua retirada Vehicles 1.500 €, Correfocs 3.000 €,Mascleta Nocturna 3.000 €, Sopar de Festes 3.200 €. Ja estan els 20.000 € i tal vegada amb aquests dienrs li poden donar treball a un dels teus o a tu mateix.

Anònim ha dit...

a veure si te que ser tot crisi. es millor fer bones festes i olvidarsen uns dies de la crisi. Mira el que fa zapatero tot el any circo, en un poc de circo i quatre lleis de abortament, memoria historica, igualtat i sindicats ens te a tots torbats, ademes del futbol. quan tot va mal, el que millor es pot fer es algo de festa per alegrar. per eixe motiu no es deuria de reduir el pressupost de festes, al contrari aumentarlo

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...