BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 15 de maig de 2009

Crònica del darrer plenari celebrat a Beniarrés

La liquidació del pressupost de l’any 2008 dona una xifra negativa de 27.299 €.

El passat dimecres 13 de maig a les 17:00 hores, va tindre lloc una sessió plenària de caràcter extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés. Vaja per davant que no va assistir ningú com a públic i tal vegada siga comprensible doncs l’hora que es va celebrar la sessió van ser les 5 de la vesprada.

La sessió, va ser curta i no va arribar als 25 minuts tenint en compte que van tindre que esperar l’arribada del regidor del BLOC, Pep Jordà, doncs s’havia equivocat en l’hora de la celebració de la sessió.

El més interessant que es va acordar va ser el següent:

El punt segon era donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2008, que ha donat un saldo negatiu de 27.299 € ( l’any 2007 ja va tancar amb un saldo negatiu de 4.000 € aproximadament). Extrapolant aquesta dada a una casa vol dir que entre el que he guanyat al llarg de l’any i el que m’he gastat, em queden a pagar 27.999 € que son aproximadament 4.300.000 pessetes.

A aquesta dada, cal sumar-li més de 50.000 € (8 milions de pessetes) en factures que han sigut passades de l’any 2008 per a que siguen pagades a càrrec del pressupost de l’any 2009, el que vol dir que l’any 2008 ha tancat amb menys 77.299 €. Aquests diners ara s'han de llevar del pressupost per a l'any 2009 de les partides que crega oportunes l'equip de govern.

En propers articles explicaré algunes dades força interessant sobre la liquidació de l’any 2008 com d’on provenen molts ingressos, que es recapta en taxes, en que s’han gastat els diners l’equip de govern i altres dades que pense, poden interessar als beniarresins i beniarresines.

El punt tercer en la modificació de les taxes de prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions esportives i escoles esportives municipals. El que es pretenia en aquest punt era modificar, especialment la taxa per jugar les XXIV hores de Frontennis, passant a pagar ara 50 € per parella front als 30 € d’abans. El regidor d’esports argumentà aquesta pujada dient que li se vols donar un major premi en metal·lic als guanyadors i que en altres poblacions es paga més diners i la gent ho paga sense cap problema.

Els socialistes vam votar en contra d’aquesta pujada de la taxa per que pensem que si li se vol donar un major premien metàl·lic, aquest diners poden eixir de de la partida de la Regidoria d’Esports i no tenen que eixir de la butxaca de la gent que hi participa. El PP va votar a favor de la pujada i el BLOC es va abstindre, per tant es va aprovar amb els vots del PP.

El quart punt consistia en aprovar un conveni amb la Diputació per posar cautxú( castellà: caucho) en els parcs de Beniarrés per valor de 20.277 €. La sorpresa al nostre entendre va vindre quan li se va preguntar a l’alcalde que en quins parcs anava aquesta actuació , responent que s’anava a posar en el parc que hi ha al camp de futbol perquè segons paraules de l’alcalde, era l’únic que recollia els requisits per pòder posar el cautxú segons els tècnics de la Diputació que van visitar els diferents parcs de Beniarrés.

Senzillament, no entenc perquè no es posen en parcs com el del Fleming o el dels pisos, on son molts els menuts que van a jugar tots els dies i que li podrien donar un major ús i donar-los a d’ells un major seguretat. Si s'ha de fer alguna xicoteta modificació en aquests dos parcs es fa però el cautxú deuria anar als parcs on la gent va i creguem que aquell parc no té molt afluència d'usuaris.
Resulta bastant incomprensible que ara tindrem el parc millor dotat al camp de futbol sent un incentiu per als xiquets i xiquetes quan el PP no para de dir que tota aquella zona esportiva és un perill perquè els xiquets i xiquetes per anar allí van per el costat de la carretera.

El conveni va ser aprovat per unanimitat. El vot socialista va ser afirmatiu perquè son diners que vene al poble encara que creguem que en altre parc hegueren sigut millor aprofitats.

El cinqué punt va ser l’elecció de president i vocals ( i suplents) que han de formar les meses electorals per a les properes eleccions europees del 7 de juny. L’elecció es fa mitjançant un ordinador i podeu veure el nom de les persones seleccionades a la porta de l’Ajuntament.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...