BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

diumenge, 17 de maig de 2009

El Pla Camps es posa en marxa

Dues son les obres aprovades per la Generalitat Valenciana de les sol·licitades per L’Ajuntament de Beniarrés

A la pàgina web de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Treball, ixen publicades els diferents projectes que la Generalitat Valenciana va aprovant dintre del Pla Especial de Recolçament a la Inversió Productiva en Municipis o més conegut com Pla Camps i on al nostre poble li pertoquen 268.304 €.

Els projectes ja aprovats son els següents:

-Millores funcionals en propietats públiques: Realització d’un mur de formigó en el camí les Foietes per a aturar les avingudes d’aigua, enreixat de l’Ecoparc fitant amb un privat per la part lateral i rehabilitació dels llavadors del Barranquet i de la Bassa Gran. Totes aquestes obres estan valorades en 22.138,60 €. (IVA inclòs)

-Millores en edificis culturals com la Biblioteca i el Museu municipal: En la Biblioteca pavimentació dels espais d’accés, renovació del paviment de les rampes d’accés i altres millores en l’accés, l’eliminació de les restes del mur de tancament que el separa del carrer Dr. Orero. L’obra del Museu consisteix en tombar l’entrada i afegir l’entrant al museu per a incorporar-lo al vestíbul. Aquesta obra està valorada en 44.050,77 € (IVA inclòs)

I segons la web de la Conselleria serà l’Ajuntament de Beniarrés qui adjudique aquestes dues obres

Les altres obres sol·licitades i de les quals encara no hi ha resol·lució son:

-Construcció de local en sol dotacional: Construcció d’un nou edifici que albergue un local amb uns mínims serveis, una sala gran i una altra reduïda en el terreny dotacional del Dr. Orero Tindrà una superfície de 150 m2 amb 12 m2 de de serveis, 40 m2 de sala xicoteta i 98 m2 de sala gran. Aquesta obra té un pressupost de 134.713,24 € (IVA inclòs)

-Reparació de la xarxa d’aigua potable municipal: Substitució de l’actual xarxa d’aigua potable dels carrers Lepanto, La Creu i l’Orxa per material més modern. Aquesta obra està valorada en 48,373,46 € (IVA inclòs)

-Millores en espasi públics: Realització de desguàs en el murs de contenió de l’Abeurador i del final del Dr. Orero, renovació d’un tram del mur de contenció al final del carrer Lepanto, acabar el mur ja iniciat en el Pla Zapatero a la zona del Dr. Orero i asfaltat del final de carrer Sant Miquel i alguns punts de C/ Dr. Orero i Rosa Escrig. Totes aquestes obres estan valorades en 19.101,49 € (IVA inclòs).

Ara cal que l’Ajuntament sols tinga l’autorització de la Conselleria corresponent, adjudique l’obra per a generar treball i sobretot que quan les certificacions de les obres es realitzen per part de l’empresa constructora siguen pagades el més aviat per part de l’Ajuntament que és l’empresa adjudicatària de l’obra, doncs de no ser així, aquestes empreses que solen ser petites al nostre poble es poden veure en problemes econòmics.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...