BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 7 d’agost de 2008

Modificació nº 5 del Pla General d’Ordenació Urbana de Beniarrés

Huí dia 7 d’agost ha eixit publicat al BOP nº 151 de data 7 d’agost de 2008 (pàgina 5) el següent edicte:

Informació pública sobre aprovació modificació puntual nombre 5 del P.G.O.U

L'ajuntament en ple en la sessió ordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2008, va aprovar la modificació puntual nombre 5 del P.G.O.U i el conveni urbanístic que li acompanya per termini de vint dies, contats a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

El que de conformitat amb el disposat en la Disposició Addicional 4º apartat quart, article 91 i 104.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana i article 223.5 i 556.4 del Decret 67/2006 de 12 de maig de la Comunitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, es fa públic.Aquesta modificació consisteix en requalificar terreny urbà, aproximadament uns 20 m2, per terrenys dotacionals per a poder fer l’obra de reforma del Trinquet. Aquesta permuta es realitzarà mitjançant conveni amb els propietaris del xalet de Orero i els terrenys dotacionals que té l’Ajuntament de Beniarrés.

Com be diu l’edicte s’obri el període d’exposició pública fins al proper dia 27 d’agost o es podrà consultar el conveni entre l’ajuntament de Beniarrés i els propietaris dels terrenys i presentar les possibles al·legacions que es consideren oportunes.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Ai mare! Ens la clavaran doblà com fan molts ajuntaments del PP? Requalificaran per a enriquir-se quatre gats amb aires de cacis? Ens quedarà territori per a poder menjar i beure oli?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...