BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 13 d’agost de 2008

Licitació i adjudicació de contractes. Ajuntament de Beniarrés

Bases particulars per a la selecció i adjudicació del PAI àrea de repartiment núm. 1 del Pla General d’Ordenació Urbana

Al DOCV nº 5.826 de data 12 d’agost de 2008 ha eixit publicat aquesta licitació i adjudicació per part de l’Ajuntament de Beniarrés que no és ni més ni menys, que la urbanització del que tots coneixem com la zona del Dr. Orero.

Aquest document és molt extens i molt tècnic i sols posaré uns xicotets paràgrafs. Totes les persones interessades el poden llegir clicant ací. En ell es pot llegir com i quins materials tindran els carrers, l’amplària de les voreres, els materials que s’han d’emprar entre moltes altres característiques de la urbanització d’aquesta àrea que pot ser el principi del creixement urbà dels nostre poble i de la construcció de nous habitatges ( esperem que no pase el mateix que ha ocorregut al polígon industrial de Beniarrés i que després d'urbanitzar-se sols hi hagen males herbes als solars).

El document diu:

Acabat el període d’informació pública d’aprovació de les bases particulars que va ser publicat en el DOCV núm.. 5781 de data 10 de juny de 2008 i no havent-se produït al·legacions, es procedix a la publicació de les bases particulars per a la selecció i adjudicació del programa d’actuació integrada àrea de repartiment núm.. 1 del pla general d’ordenació urbana de Beniarrés, amb el contingut següent.:

«Bases particulars per a la selecció i adjudicació del programa d’actuació integrada àrea de repartiment núm.1 del Pla General d’Ordenació Urbana de Beniarrés

Base I. Objecte del contracte.

El present contracte té com a objecte el desenvolupament i execució del programa d’actuació integrada que s’especifica en les presents bases particulars, en les que es regulen les condicions de caràcter tècnic, econòmic i administratiu, per a la selecció d’una proposta de Programa d’Actuació Integrada i d’un Urbanitzador per al desenvolupament urbanístic de l’actuació denominat P.D.A.I. de desenvolupament de l’Àrea de repartiment núm.1» del vigent pla general. i de l’establiment dels criteris de selecció i adjudicació de les vivendes subjectes a règim de protecció pública, ja siga de promoció d’iniciativa pública o d’iniciativa privada.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...