BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 6 d’agost de 2008

La Generalitat Valenciana ha denegat una subvenció per arreglar camins a l’Ajuntament de Beniarrés

Els camins Mas de la Casa Rosa, Lloma-2 i Alt de Sardina no seran arreglats

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat al DOCV nº 5821 de data 5 d’agost de 2008 una resolució de 23 de juliol de 2008, una resolució de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les obres de condicionament de camins rurals, proposades per municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. [2008/9763].

Com diu aquesta resolució a l’apartat segon : “Es disposa la desestimació de les sol·licituds relacionades en l’annex III d’esta resolució, per haver obtingut una puntuació inferior, segons barem, que les de l’annex II i haver-se esgotat l’import global màxim.”

El cami Mas de la Casa Rosa es troba passat els repetidors que hi han de televisió a Beniarrés de la part no asfaltada fins al final del camí. El camí de la Lloma – 2 és un camí que dona de la via cap a les llomes ( el primer ja està asfaltat) just al costat d’una casella del tren i el tercer camí és el de l’Alt de Sardina que com el seu nom diu comunica un cami que hi ha darrere del cementiri en alt que rep aquest nom.Imatge de camins de Beniarrés
Imatge de camins de Beniarrés i comarca

Mirant aquest annex III trobem al nostre poble amb una puntuació de 4 ( no se com es trau aquesta puntuació), el que vol dir que la petició demanada per l’Ajuntament de Beniarrés i que estava valorada en 72.485 € ha sigut desestimada ( cap la possibilitat de recorrir com diu la resolució però dubte que l’ajuntament de Beniarrés ho faça). I a més a més com be diu la resolució “ haver-se esgotat l’import global màxim” que en cristià vol dir que s’han acabat els diners per arreglar camins ( m’agradaria veure eixos que se’ls ompli la boca de gojós quan veuen que la Generalitat trau els diners que facen falta per a la Formula 1 i no hi han diners per arreglar camins rurals).

Quan va vindre la consellera d’Agricultura a inaugurar la botiga de Coarval de la Coop. Agricola “ Verge de la Cova Santa” ens va informar de totes les subvencions que havia rebut el poble de Beniarrés d’aquesta conselleria i ens recordava que la Generalitat sempre estava al costat dels pobles menuts per a tot el que fera falta però sembla ser que li se va “oblidar” mencionar la denegació d’aquesta subvenció destinada a millorar la xarxa rural de camins a Beniarrés

Aquest es el segon intent que fa l’Ajuntament de Beniarrés per arreglar aquests camins i la segon negativa rebuda. Primerament la Diputació d’Alacant i ara la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ens han denegat la possibilitat de millorar aquests camins.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...