BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 27 de març de 2008

Educació convoca els exàmens de valencià de la Junta Qualificadora

La Conselleria d'Educació ha convocat els exàmens per a obtindre els certificats oficials administratius de coneixements de valencià. Així, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) ha aprovat el calendari de celebració de proves per a obtindre els certificats de coneixements orals de valencià grau elemental de coneixements de valencià, grau mitjà de coneixements de valencià, grau superior de coneixements de valencià, capacitació tècnica-llenguatge administratiu, capacitació tècnica-correcció de textos i capacitació tècnica-llenguatge en els mitjans de comunicació.

Per a poder participar en qualsevol de les proves cal tindre 16 anys o més, o complir-los durant l'any de la convocatòria.

Els aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge en els mitjans de comunicació han d'estar en possessió del certificat de grau mitjà de coneixements de valencià i les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de correcció de textos han d'estar en possessió del certificat de grau superior de coneixements de valencià, han informat hui fonts de la Generalitat.

Per a poder participar en les proves cal sol·licitar-ho presentant un imprés multicòpia que es trobarà a disposició dels interessats a la Conselleria d'Educació, a les direccions territorials d'Educació, als ajuntaments, als centres d'informació juvenil i a la web de la Junta Qualificadora.

La taxa per a participar en les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de valencià és de 10,48 euros per cadascun dels nivells.

Els terminis per a la presentació de sol·licituds seran dos, el primer del 25 de març al 30 d'abril del 2008 i el segon del 15 al 30 de setembre del 2008. La presentació de les sol·licituds durant el primer termini donarà dret a realitzar les proves en els dos períodes d'examen (maig-juny i novembre) i la presentació en el segon termini només donarà dret a realitzar les proves en el segon període, és a dir, al novembre.

CALENDARI DE PROVES

Durant el primer període els exàmens se celebraran en les dates següents: el dia 31 de maig del 2008: certificat de coneixements orals; dia 7 de juny del 2008: certificat de grau elemental i certificat de capacitació tècnica: llenguatge en els mitjans de comunicació; dia 14 de juny del 2008: certificat de grau mitjà i certificat de capacitació tècnica: llenguatge administratiu; i dia 21 de juny del 2008: certificat de grau superior i certificat de capacitació tècnica: correcció de textos.

Durant el segon període els exàmens tindran lloc en les dates següents: dia 8 de novembre del 2008: certificat de coneixements orals; dia 15 de novembre del 2008: certificat de grau elemental i certificat de capacitació tècnica: llenguatge en els mitjans de comunicació; dia 22 de novembre del 2008: certificat de grau mitjà i certificat de capacitació tècnica: llenguatge administratiu; i dia 29 de novembre del 2008: certificat de grau superior i certificat de capacitació tècnica: correcció de textos.

VALENCIÀ

El valencià és la denominació històrica, tradicional, i estatutària que rep al País Valencià la mateixa llengua que s'anomena oficialment català a Catalunya, les Illes Balears, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord, Andorra i l'Alguer. Constitueix, per altra banda, una entitat lingüística pròpia que resulta ser una de les principals variants dialectals de l'idioma, juntament amb el català central i el català balear.

El País Valencià compta amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) com a ens oficial encarregat d'elaborar la normativa lingüística de la llengua des de la pròpia modalitat valenciana, juntament amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). Aquest ens va ser creat per la Generalitat Valenciana el 1998 amb el consens majoritari de les Corts Valencianes.

El valencià, dialectològicament parlant, no pot considerar-se un dialecte només enquadrat en el marc politicoadministratiu del País Valencià. El fet que els dialectes de la llengua catalana formen un continuum fa que molts dels trets valencians arriben més enllà de les terres de l'Ebre catalanes i aragoneses (catalanòfones), fins i tot, arribant al Baix Camp i al Baix Cinca, podent incloure els parlars d'aquesta zona dins el valencià.

Informació estreta de Viquipèdia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...