BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dissabte, 29 de març de 2008

PLE EXTRAORDINARI A L’AJUNTAMENT DE BENIARRÉS

Dimecres 2 d’abril a les 20’00 hores a l’Ajuntament de Beniarrés

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió

2.- Ratificació de decret urgent de coerció d’acord de declaració d’innecesarietat de llicència de parcel·lació.

3.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2 /2008

4.- Acordar sobra la modificació del pla local de cremes

5.- Acord d’adhesió a l’associació espanyola de municipis de l’olivera.

6.- Acord de segregació i agregació simultània en sol industrial.

7.- Sol·licitud d’aplicació de coeficient reductor en parcel·les no edificades.

8.- Informacions alcaldia

9.- Aprovació inicial del pressupost general de 2008, bases d’execució, plantilla i resta de documentació.

10.- Donar conte de decrets de l’alcaldia des de núm. 137 a 163/07 i del 1 al 30/08

11.- Llicències urbanístiques.

12.- Mocions dels grups polítics

13.- Precs i preguntes
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...