BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 28 de desembre de 2011

Els Reis Mags ja han arribat a Beniarrés

Dimecres 28 de desembre, casualitats de la vida Dia dels Sants Innocents, eixia publicat al BOP nº 248 l’aprovació definitiva de varies ordenances municipals de caràcter fiscal. Per a que s’entenga més clar, ja es definitiva la pujada de la recollida de la brossa, del rebut de l’aigua potable i una nova taxa per l’ús del gimnàs.

A continuació vos pose un extracte del que he considerat més important d’aquesta publicació al BOP:

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
- Cuota por uso y mantenimiento de maquinaria, equipamiento y bienes muebles afectos a las instalaciones deportivas»: 5 €

- ORDENANZA FISCAL ADORA DE LA TASA RECOGIDA DE BASURA.
Artículo 6. La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas:
a) Viviendas y comercios: 27 euros al semestre
b) Bares y actividades industriales: 45 euros al semestre

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Artículo 6º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente tarifa:
- Uso doméstico:
- Hasta 20 m3: 0´1542
- Hasta 40 m3: 0´30
- Más: 0´35
- Conservación de contador: 8´4068 semestre
- Cuota de abono: 5´0832 semestre

- Uso industrial:
- Hasta 20 m3: 0´1542
- Hasta 40 m3: 0´30
- Más: 0´35
- Conservación de contador: 25´2712 semestre
- Cuota de abono: 5´0832 semestre

Per anar aclarint alguna cosa. Respecte a “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS”, consisteix en un pagament mensual de 5 € per a tots aquelles persones que vagen al Gimnàs Muncipal i que utilitzen la maquinària i l’equipament allí existents, no tenint que pagar aquelles persones que encara que utilitzen l’edifici del gimnàs no facen ús de la maquinària i de l’equipament allí existent, doncs en les bases de la subvenció per construir el gimnàs, deia molt clarament que no es podia cobrar mai per utilitzar aquest edifici però no deia res de cobrar per utilitzar el mobiliari existent dintre de l'edifici.

Respecte a la modificació de “ORDENANZA FISCALIZADORA DE LA TASA RECOGIDA DE BASURA”, consisteix básicamente en un pujada del 50% per les cases i els comerços, passant a pagar 27 € al semestre quan abans es pagava 18 € al semestre i una pujada del 25 % per a bars i activitats industrials, passant a pagar 45 € al semestre quan abans es pagava 36 € al semestre.

I finalment, pel que fa a la modificació de “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE”. Ací la cosa està una mica més enrevesa, doncs quan paguem el rebut de l’aigua potable, paguem per molts conceptes com quota d’abonament, conservació de comptadors, consum d’aigua i altres dos conceptes més, a més a més, d’un 7 % d’IVA.

Per explicar la pujada, posaré un exemple sobre un rebut meu d’aigua. Al rebut que tinc a les mans em diu que tinc un consum semestral de 30 m3, per la qual cosa, pague per “consum d’aigua” 2,71 €, es a dir, resulta a 0’090 € el m3. Si apliquem la nova quota tributaria aprovada per el Partido Popular, resulta que tindria que pagar 30 m3 x 0,1542 €/m3, donant com a resultant 4,626 €, es a dir un 70 % que en l’anterior factura.

Per tant si el meu raonament no es erroni, la pujada en el consum de l’aigua potable serà del 70 % sobre l’anterior taxa que hi havia fins ara, i al que també cal sumar-li una pujada del 30 % en la quota de conservació del comptador de l’aigua doncs passem a pagar 8,4068 € al semestre, quan abans es pagava 6,41 € i també caldrà sumar-li la pujada del 64 % en la quota d’abonament, passant a pagar d’ara endavant 5,0832 € al semestre front als 3,08 € al semestre de l’anterior quota tributaria.

Com es pot apreciar, a Beniarrés , els Reis Mags sembla que ja han vingut però ens han portat carbó a tots.Bon Any 2012

9 comentaris:

Anònim ha dit...

el putjamen de l´aigua y el de la brosa en pareixen exesives, mentre el del gimnas es molt barat

Anònim ha dit...

Joder , que putá. i encara diem ............ tenim lo que es mereixem.

Anònim ha dit...

Doncs si , el Undargarin furtan el presi de la generalitat i tota la colla de PPeros imputats al Fabra li torna atocar la loto i nosaltres a pagar , si sou __________ . Continueu votan a lladres i fatxes i voreu que de puta mare anira tot.

Anònim ha dit...

I el que queda...

Anònim ha dit...

Que ès suspen el Ple perquè no han acabat la feina o perquè en tenen molta? I vergonya, en tenen?

Anònim ha dit...

I l'alcalde ? s'ha muntat el sou?

Anònim ha dit...

desde luego no se como sois la gente de beniarres, q creeis? q el alcalde y demas no comen? y tienen gastos y jobies? se esfuerzan por el pueblo y para el pueblo, es normal q cobren un buen jornal, q tengan movil y q puedan invitar y beneficiar a sus amistades. por todo y por mas rogemos al señor q tengan un buen 2012

Anònim ha dit...

"por el pueblo y para el pueblo" sona discurs de fa 80 anys

Anònim ha dit...

Vaja que si "por el pueblo y para el pueblo" fa pudor de formol.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...