BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 25 de setembre de 2009

Iniciatives i propostes dels socialistes de Beniarrés

El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Beniarrés no es dedica a impedir iniciatives i actuacions que siguen beneficioses per al conjunt de la població com s’encarrega de dir i pregonar l’equip de govern al consistori beniarresí.

Al llarg d’aquesta legislatura i la passada, hem presentat un munt de propostes que han sigut desestimades amb els vots del Partido Popular, que cal recordar ostenta la majoria i per tant es el qui te la possibilitat d’aprovar o no aprovar les propostes de la resta dels membres del consistori, així com també ostenta el vot per a que les coses ixquen endavant o no. Mai es deixarà de fer una cosa o un altra per voluntat del grup municipal socialista doncs estem en minorias. Si es fan o es deixen de fer coses al nostre poble sempre serà per la única voluntat del PP que és la formació política que ostenta la majoria absoluta a l’Ajuntament de Beniarrés.

El grup municipal socialista ha presentat multitud de propostes i iniciatives que no han eixit endavant. gràcies als vots en contra del PP, entre elles: comprar la casa del carrer Cova Santa nº 47 per tombar-la i unir el carrer Cova Santa amb Sant Francesc, o que tots els xiquets que estudien al col·legi públic Perputxent tinguen els llibres debades, ho una col·lecció de mesures econòmiques per ajudar a eixir de la crisi a les famílies que l’estant patint, ho que s’aplique una rebaixa de l’ICIO als qui facen una obra, o que s’ajude als llauradors a arreglar els xicotets camins de la seua propietat o una tant senzilla com que el públic puga preguntar lliurement quan els plens s’acaben entre moltes altres iniciatives i propostes més però sempre han sigut desestimades amb els vots de la majoria del PP.

En aquesta ocasió el grup municipal socialista ha presentat dues mocions per al proper ple ordinari a celebrar el dia 30 de setembre. Una d’aquestes mocions diu el següent:


MOCIÓ


El menjador escolar al col·legi públic Perputxent és un servei que s’ofereix per tal de facilitar als pares i mares de Beniarrés una conciliació dels seus treballs amb l’educació dels seus fills, quedant-se molts d’ells a dinar al col·legi. També el menjador escolar ensenya als nostres fills a aprendre a menjar una major varietat de productes que de vegades a les cases no mengen.

La Generalitat Valenciana ha procedit a reduir notablement l’aportació dels ajuts que donava als escolars que es quedaven al menjador del col·legi, fent que aquest servei s’encarisca notablement per als pares i mares i que molts d’ells es plantegen, el no portar-los degut a l’elevat preu que suposarà el que es queden al menjador escolar.

L’Ajuntament de Beniarrés deu estar al servei dels ciutadans i als nostre parèixer, aquest ajut és deu donar per tal d’ajudar a les famílies a minorar la despesa que es paga per portar als xiquets i xiquetes als menjador del col·legi públic Perputxent.


Per tot açò sol·licita:


1.- Que l’Ajuntament es faça càrrec de l’increment en les preus del menjador del periode escolar 2009- 2010, passant els pares i mares a pagar el mateix que pagaven l’any passat per aquest mateix servei i l’Ajuntament de Beniarrés és faça càrrec de l’increment que representarà prestar-lo al llarg d’aquest curs 2009-2010.


També el grup municipal socialista ha presentat la següent instància doncs hem recollit el sentir de molta gent del poble que ens ha fet arribar aquesta qüestió:


INSTÀNCIA


Nom: Grup municipal socialista de l’Ajuntament de Beniarrés

EXPOSA:


L’Ajuntament està procedint a renovar dues de les tres parades d’autobús existents al casc urbà de Beniarrés.

Pel que respecta a la parada d’autobús situada a la carretera de Castelló, aquest grup ha recollit el sentir de molts veïns i veïnes del poble sobre la legalitat d’aquesta obra degut a la proximitat a la carretera, amb el conseqüent perill per als usuaris d’aquest servei públic així com per als vehicles que hi circulen per l’esmentada carretera i és preferible actuar ara que esperar que passe alguna desgràcia.

L’obra es troba en fase de construcció i seria convenient abans d’esperar mals majors, que s’informara sobre la legalitat d’aquesta obra i per tant s’actuara d’acord amb la llei.


SOL·LICITA:

Que per part de l’arquitecte municipal s’emeta un informe sobre si aquest construcció compleix amb la normativa vigent per aquest tipus de construccions i s’actue arreglo llei abans de tindre que lamentar alguna desgràcia personal i que la construcció tinga que ser demolida en cas de no complir la normativa vigent havent-se executat l’obra en la seua totalitat.

Que per part de el departament de carreteres de la Diputació d’Alacant s’informe sobre la legalitat d’aquesta construcció.

Que es paralitze l’obra fins que no estiguen aquests informes damunt la taula per tal de tenir que tombar una obra que es troba en plena execució en el cas de així ho dictaminen els informes.


Així mateix recordar-los que segons lo establert en l’article 14 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, fucionament i règim jurídic de les entitats locals:

1.- Tots els membres de les Corporacions Locals tenen dret a obtindre de l’Alcalde o President o de la Comissió de Govern, quants documents, dades o informacions obren en poder dels serveis de la Corporació i calguen precissos per al desenvolupament de la seua funció.

2.- La petició d’acces a les informacions s’entendrà concedida per silenci administratiu en cas de que el President o la Comissió de Govern no dicten resolució o acord denegatori en el termini de cinc dies, a contar desde la data de la solicitud.


Ara tot queda en mans de la majoria del PP i del compliment de la llei. Nosaltres continuarem presentant inciatives i propostes per a un millor benestar dels beniarresins i beniarresines.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

es un poc deprimen tindre ke dir mosatros ke la para del autobus esta en perill per als ciutadans ke estan cegos,tontos,o ke pasa aci desde luego "manda huevos "

Anònim ha dit...

Estic completament d´acort lo de la para del autobus es una barbaritat com forme sa fet. Ara no patiu mol que el fontero de lorxa en el camionet ell san carregara de fer li lloc.
Que burrera señor..........

Anònim ha dit...

doncs jo no les veig mal, están on sempre han estat i mes arregladesen una estetica que diu molt en el poble.

Beniarres al dia ha dit...

Per al meu parèixer la parada de l’autobús que hi ha a la carretera de Castelló està molt arrimada a la carretera i abans que lamentar alguna desgràcia cal actuar, però això ho han de dir els tècnics i es per això que es demana tant un informe a l’arquitecte municipal com al departament de carreteres de la Diputació. El que si que em llastime és que les obres s’han seguit fins acabar-la i en cas de tindre que actuar sobre la parada tiraríem un bon grapat de diners a la brossa.


Al darrer anònim: L’estètica de les noves parades està molt bé però et convide a que mires la que hi ha a la carretera de Castelló, i a més a més, de no estar en el mateix lloc que abans, en l’actual posició està molt a prop de la carretera. El que caldria és tindre un millor servei de línia d’autobusos que ens uniren a Alcoi, Cocentaina, Muro i Gandia, i no el que t enim hui en dia que deixa molt que desitjar encara que tinguerem les anteriors parades d’autobús. Per a que vols un Mercedes a la cotxera si no tens carnet per portar-lo?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...