BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

divendres, 21 de maig de 2010

Pla d'ajust econòmic del govern central

La reducció del sou dels funcionaris oscil·larà entre el 0,56% i el 7%
El decret llei sobre el pla d'ajust econòmic que avui ha aprovat el Consell de Ministres contempla que la reducció dels salaris dels funcionaris oscil·larà entre el 0,56% i el 7% en funció del grup al qual pertanyin els treballadors públics. La retallada afectarà totes les administracions públiques, incloent-hi comunitats autònomes i entitats locals, i funcionaris, personal estatutari i personal laboral. Les mesures d'ajust suposaran la rebaixa de la previsió de creixement del PIB de l'1,8% a l'1,3% el 2011.

La reducció salarial entrarà en vigor l'1 de juny vinent, encara que el Govern respectarà la paga extraordinària del juny, que s'abonarà com estava previst. Per al 2011 el Govern contempla la congelació dels salaris.

La vicepresident primera del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistit que la reducció salarial es farà en funció del sou de cada funcionari i afectarà més els que cobren més. Ha apuntat que quedaran exempts de la retallada aquells empleats que cobren 1,5 vegades el salari mínim interprofessional, és a dir, 949,5 euros.

Més els que cobren més

Respecte als alts càrrecs, tots els directors generals de l'Administració General de l'Estat veuran abaixat el salari un 8%, els subsecretaris d'Estat, un 9%, i els secretaris d'Estat, un 10%. Pel que fa als membres del Govern, els seus sous registraran una retallada del 15%.

Per a la resta d'òrgans de l'Estat, com l'Administració de Justícia, De la Vega ha estimat una reducció d'entre el 7% i el 8%, tot i que hauran de ser aquests òrgans els que concretin la rebaixa.

Pel que fa a les pensions, no es revaloritzaran el 2011, excepte les pensions mínimes i les no contributives. La congelació de les pensions suposarà un estalvi de 1.530 milions d'euros.

"Esforç col·lectiu"

Igualment, el decret contempla avançar l'aplicació de les reformes de jubilació parcial, eliminar l'anomenat xec nadó de 2.500 euros, suprimir la retroactivitat de les ajudes a la dependència dels nous sol·licitants (només es pagaran els endarreriments a sis mesos) i reduir la despesa farmacèutica.

De la Vega ha assenyalat que la retallada ha estat una decisió "difícil de prendre" per al Govern i "difícil d'entendre" per a la població. Però ha demanat comprensió i ha instat els espanyols a fer "un esforç col·lectiu" per poder "sens dubte" sortir de la crisi.


Pots acabar de llegir la noticia en el Periodico.cat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...