BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dissabte, 1 de maig de 2010

1er de Maig de 2010: Per l’ocupació amb drets i per la garantia de les nostres pensions

La desocupació és el principal problema entre les persones que vivim al País Valencià. Els treballadors i les treballadores som conscients de les carències d’aquesta societat, però sense una ocupació digna, la nostra vida es complica i s’empobreix dramàticament.

En 2009, la crisi ha elevat la desocupació a percentatges pròxims al 20%, amb la destrucció, no sols de l’ocupació temporal, sinó també de la indefinida, a qual cosa ha abocat a més de mig milió de ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana a la recerca de treball.

La principal preocupació de la UGT-PV és l’ocupació i l’aposta per un model de creixement equilibrat, durable i sostenible, basat en la fortalesa del seu teixit productiu i social. Al mateix temps, haurem de mantindre i millorar la cobertura social davant de les situacions que no troben solució satisfactòria amb el nou model o de les que apareguen durant el període de transició.

En aquest Primer de Maig, la UGT-PV vol posar l’èmfasi en la creació d’ocupació amb drets i, en relació directa amb això, en la necessària garantia de les nostres pensions dins d’un model social solidari.

Perquè hem de ser conscients que el problema no és tant d’obtindre una ocupació, qualsevol ocupació, sinó que aquesta estiga proveïda dels drets que la fan, a més de generadora de riquesa, generadora de cohesió social i econòmica.

No traslladarem, en cap concepte, el debat i les proposicions al terreny de les rebaixes laborals i socials per a reactivar hipotètiques recuperacions macroeconòmiques que no tenen en compte a les persones.

El consens en el diàleg social és l’eina per a adoptar aquelles mesures que, aprenent i corregint errors passats, posen els fonaments d’un nou model productiu que genere la riquesa i el benestar suficient per a superar l’actual conjuntura, creant un progrés social i econòmic durable. Tot això des del rigor i el compromís dels actors polítics, econòmics i socials més representatius. Açò no es pot diferir en el temps.

En alguns casos, aquestes mesures passen per prioritzar actuacions contingudes en el Pacte Valencià pel Creixement i l’Ocupació II (PAVACE II) i, en altres, van més enllà d’aquest acord, per a encaminar-nos cap a una societat més justa i eficient, com queda reflectit en el document elaborat per la UGT-PV i presentat a institucions i societat civil:

“La Comunitat Valenciana del segle XXI: una societat sostenible”.

Entre les principals qüestions a impulsar,la UGT-PV considera prioritari:


• L’ocupació amb drets ha d’ocupar el centre, lloc del qual no havia d’haver eixit, per a tornar a replantejar la nostra societat entorn d’aquest fet.

• L’equilibri sectorial entre serveis, indústria i agricultura és imprescindible, amb una construcció dimensionada i més eficient, allunyada de l’especulació.

• L’atenció i promoció del medi ambient i les polítiques energètiques han de col·laborar a la sostenibilitat del nou model productiu.

• Potenciar la política industrial com a element estabilitzador amb polítiques actives i específiques que aconseguisquen fomentar les activitats emergentsamb alt component tecnològic i innovador. A més, els sectors tradicionals de la indústria han de ser revitalitzats.

• Enfortir els serveis públics, especialment els relatius a educació, sanitat i dependència, de manera que mantinguen el seu caràcter i gestió pública. Millorar la gestió, simplificant procediments i aplicant les noves tecnologies i la formació que es precise.

• Impulsar polítiques d’inserció laboral, formació professional i capacitació i de permanència en el mercat de treball amb instruments adequats per a assegurar la qualitat en l’ocupació reorientat cap als nous jaciments d’ocupació.

• És necessari aplicar correctament la Llei d’Igualtat en les empreses a tots els nivells, adequant horaris, aplicant mesures de conciliació o penalitzantl’allargament de la jornada.

Aquests són alguns elements necessaris de debat i iniciativa, on la Generalitat Valenciana i també les organitzacions empresarials tenen una responsabilitatevident, tant en els errors comesos en el passat, com en les polítiques necessàries a aplicar.

Les propostes estan damunt la taula, ara és responsabilitat de tots i totes exigir que cadascú complisca amb la seua obligació.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...