BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dimarts, 22 d’abril de 2008

Pressupost de despeses de l’Ajuntament de Beniarrés any 2008 (II)

El capítol d'inversions sofreix un davallada del 63% respecte l'any 2007

Desglossat el capítol d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2008, cal ara, desglossar les despeses o “gastos” d’aquest mateix pressupost. Com el tema de les despeses o “gastos” es molt més interessant i apreciable per la població, el dividiré en dos escrits.

La primera part del pressupost la podeu veure ací.

En aquesta segona part estan els diners que paga l’ajuntament en concepte d' interessos dels préstecs que té concedits, les transferències a mancomunitats i institucions, el capítol d’inversions ( el que més canvia d’un any a l’altre), les transferències a l'església i diputacions i finalment les amortitzacions dels préstecs que a l’ajuntament li s’han concedit.

El Capítol III puja a 11.850 € i son els interessos que l’ajuntament de Beniarrés té que pagar dels préstecs que té concedits. L’any passat pujava a 7.451 € tinguent una pujada del 38 % com a conseqüència del préstec que es va demanar l’any passat de 196.300 € per a fer front al pagament de l’obra “Acondicionament i millora des espais exteriors de Beniarrés”, es a dir, els fanals que hi ha a la carretera, la millora de l’abeurador i el sortidor de l’entrada entre altres.

El Capítol IV puja 50.289 € i son les transferències a mancomunitats, bombers, banda de musica i filaes. L’any passat aquest capítol tenia un pressupost de 48.650 € amb un increment de 1.500 € en aquest any. Cal dir que aquest capítol son faves contades, ja que es sap el que s’ha de pagar al principi de l’any.

Transferències a mancomunitats de Xarpolar i Mariola 38.784 €

Transferències a entitats locals: consorcis amb 4.301 € Ací està el que paguem al consorci de residus i als bombers entre altres.

Conveni amb la banda de música amb 5.104 €. Ací realment sorprèn la davallada respecte l’any passat que hi havia 7.777 €, quan el conveni és un document signat per les dues parts i que a data d’avuí el ple de l’ajuntament no l'ha modificat.

Altres transferències a famílies i institucions sens lucre amb 2.100 €. Ací novament sorprèn la davallada respecte l’any passat que pujava a 3.724 €. D’aquest apartat es paguen el que es pagava al les monges per el local llogat (s’ha deixat de pagar), els 1.500 € a cadascuna de les filaes que es dona per la venda de llibres de festes i la subvenció als Amics dels Reis Mags, entre altres. Ja vorem com es paga la subvenció o si es redueix aquest any.

El Capítol VI puja a 211.190 € i son els diners que l’ajuntament de Beniarrés preveu gastar-se en inversions noves. La davallada respecte l’any passat es espectacular amb més 372.000 € menys que l’any 2007.

Les inversions es divideixen de la següent forma:

Camins rurals amb 79.103 € . Correspon a una petició feta a Conselleria per l’asfaltat de diferents camins.

Xarxa d’aigua al barranc del port i il·luminació nadalenca amb 6.500 €.

Mobiliari amb 5.000 € es per a l’equipament de la guarderia municipal

Mercat municipal amb 76.107 €

Despeses en inversions de caràcter immaterial (revisió PGOU) amb 30.000 €

Adquisició de terrenys i bens naturals amb 14.480 €. Ací estan els 9.480 € per a la compra de terrenys per a l’ampliació del polígon industrial ( sols a 6 € m2 es poden comprar amb aquests diners 1.580 m2) i 5.000 € per a terrenys per a zona d’esbarjo o esparciment.

Com podeu veure en inversions està “xarxa d’aigua ala barranc del port” i “mercat municipal”, al meu parèixer és una errata doncs aquestes inversions ja estan fetes però he copiat exactament la documentació que hi ha disponible. Evidentment la desídia alhora de “copiar i pegar” d’un pressupost d’un any a l’altre fan que apareguen aquests tipus d’errades motivades per la falta d’interès i les preses en la redacció d’aquest document tant important per part del qui l’ha redactat.

Capítol VII amb 6.537 €. Aquest capítol estan inclosos els diners que l’Ajuntament de Beniarrés te que pagar per la part no subvencionada per a l’any 2008 per a construir una nova piscina municipal en el Dr. Orero amb 5.537 € i després hi ha 1.000 € per a transferències a l’església, supose que per al muntat ge l’orgue. Ací cal dir que en aquest mateix concepte ja hi ha factures per valor de 6.000 € en concepte de muntatge de l’orgue.

Capítol IX amb 10.481. Aquest capítol son els diners que l’ajuntament paga en concepte de la devolució dels préstecs que l’ajuntament de Beniarrés va fer per a pagar la part no subvencionada del Centre Cultural “Joan Fuster”.

En aquest mateix capítol hi ha uns quants dubtes doncs l’ajuntament de Beniarrés l’any passat va demanar un préstec de 196.300 € i que a partir d’aquest any començava el període de la seua devolució.

Bé, aquest és el pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2008 pel que fa al capítol de despeses. Com es pot comprovar els diners per a comprar terrenys per ampliar el polígon son una misèria, no hi ha cap euro per posar en funcionament el nou pou d’aigua ni la construcció d’un nou dipòsit. Tampoc hi ha cap euro per construir el Centre Social tantes vegades pregonat.

Simplement recordar el resultat de les votacions: el PP 5 vots a favor , el PSPV-PSOE 3 vots en contra i el BLOC 1 vot en contra. Aprovat inicialment, ara està obert el periòde d’exposició pública per a presentar al·legacions al mateix.

1 comentari:

Anònim ha dit...

*El de l'oli*

Què fa l'ajuntament de Beniarrés amb els diners?
Perquè està tan endeutats?
Perquè la cultura és la gran ausent en els actes socials? Sobretot la cultura del Poble (en majúscules).
Podrà la biblioteca del poble obtindre nous llibres?
Què farem amb la invasió pacífica d'anglesos?
Es podrà portar alguna vegada al poble un sistema de transport públic que no siga vergonyós?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...