BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dimecres, 2 de març de 2011

Els números no enganyen

Dintre del pressupost per a l’any 2011 que ha aprovat el PP i que actualment es troba en exposició pública, es troba l’avanç de la liquidació del pressupost de l’any 2010. Es a dir, la realitat del que es va ingressar l’any passat i que s’ha gastat.

Tot seguit podeu veure algunes dades que ens han sigut facilitades a data de 9 de febrer de 2011.

Al pressupost de l’any 2010 figuraven despeses per valor de 2.358.437 € corresponents a inversions i despeses corrents. La realitat a la data dalt assenyalada és que sols s’ha gastat 1.240.694 €, es a dir, poc més del 50 % de tot el que es pensava invertir i gastar.

Per altra banda al pressupost de l’any 2010, figuraven ingressos per valor 2.398.949 € corresponen a diners que tenien que vindre bàsicament dels impostos que paguen els beniarresins i beniarresines, de les aportacions de l’estat central, de diners de la Diputació d’Alacant i de la Generalitat Valenciana. La realitat queda molt lluny de lo previst, doncs sols hi ha ingressos reconeguts per valor de 955.563 €, es a dir, poc més del 40 % del que hi havia previst ingressar.

Amb aquestes dades facilitades a data 9 de febrer de 2011, es pot comprovar que els pressuposts que ha elaborat el Partido Popular per al nostre poble son pura ficció i el que és més greu, si feu una resta entre les despeses compromeses 1.240.694 € i els ingressos reconeguts, 955.563 €, vos dona com a resultat una diferència de 285.131 € entre el que s'ha gastat i el que s'ha iongressat, es a dir, vora 50 milions de les antigues pessetes que l’Ajuntament de Beniarrés deu a proveïdors, empreses que han treballat per al consistori i altres a data de 31 de desembre de 2010.

Evidentment que ha data d’aquest escrit, algunes factures que quedaven pendents de pagament a 31 de desembre ja s’hauran abonat però també es cert que factures per valor de més de 125.000 € van ser entregades a l’Ajuntament al llarg dels primers 15 dies de gener de 2011 per a que no computaren en l’any comptable de 2010, havent-se realitzat aquestes obres o subministraments durant l’any 2010.

Aquestes noves factures, no figuraran en l’any comptable del 2010 però evidentment, s’hauran de pagar.

Amb aquestes dades vosaltres mateix es podeu fer una idea de quina ha sigut i és la gestió del Partido Popular al capdavant del consistori beniarresí, i es tic segur, que tots vosaltres coneixeu una empresa o proveïdor de l’Ajuntament de Beniarrés al que li deuen diners.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...