BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 2 de desembre de 2010

Cara d’incredulitat

Ha eixit publicat al “Perfil del Contractant” de l’Ajuntament de Beniarrés les condicions tècniques i les clàusules administratives per a la neteja dels edificis municipals per al termini de temps que compren del 1 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2011.

Vaja per davant que aquest plec l’ha redactat el Partido Popular de forma unilateral sense donar participació a la resta de formacions polítiques que formem l’Ajuntament de Beniarrés. S’ha triat la forma de negociat sense publicitat, es a dir, l’equip de govern tria un mínim de 3 empreses i els presenta l’oferta, la més econòmica serà l’adjudicatària. No es pot presentar cap empresa que no haja sigut convidada o alguna persona que vullga fer-se autònom i presentar-se a l’adjudicació del contracte. I per últim dir, que el preu de licitació és de 28.185 €.

El plec de condicions on s’especifica que s’ha de netejar, quans dies a la setmana, quantes vegades al mes o al trimestre, és realment complet i molt detallat com a exemple estan els següents edificis i la periodicitat de neteja:

El centre mèdic (metge): diàriament s’ha d’agranar i fregar el terra i passar la “mopa”, netejar el mobiliari, les finestres i cristalls, els serveis i recollida de papereres. Setmanalment: netejar els taulells des serveis, desinfectar l’edifici, llevar-li la pol a tot i netejar els punts de llum.Trimestralment: netejar cristalls i “repises”, neteja en general a fons, abrillantat del terra i neteja a fons de persianes i finestres.

L’ajuntament de Beniarrés: dos vegades a la setmana: neteja del terra i passar la “mopa”, neteja de mobles en general, recollida de les papereres, neteja de cristalls fregar el terra, neteja de portes i marcs i dels punts de llum. Trimestralment: Neteja de cristalls i “repises” de les finestres, neteja en general a fons de tot l’edifici i neteja a fons de tots els taulells. Semestralment: Abrillantat del terra. I una vegada a l’any: neteja a fons de persianes i finestres.

Així estan tots els edificis públics com col·legi Perputxent, centre cultural “Joan Fuster”, Biblioteca, vestidors de la nova piscina i com no la Guarderia Pública. I es ací on a un li se queda la cara d’incredulitat quan veu els requisits que demana aquest plec de condicions per a netejar la guarderia municipal, a més a més , cal tenir en compte que els usuaris d’aquest edifici son xiquets i xiquetes menors de 3 anys, que no controlen, que embruten, que tenen angoixes i trauen, etc. El que diu aquest plec de condicions per a la neteja de la Guarderia Publica Municipal és el següent:

Guarderia Municipal: SETMANALMENT: Agranar i fregar el terra i passar la “mopa”, netejar el mobiliari en general, netejar finestres, portes i marcs, netejar els serveis i sanitaris, recollida de les papereres, desinfectar amb bactericida l’edifici en general, netejar els taulells dels serveis, llevar la pols en general i netejar els punts de llum.

És a dir, setmanalment, una vegada a la setmana es neteja aquest edifici segons el plec de condicions que s’ha facilitat a les empreses per a que poguen concursar. Realment aquest edifici es pot netejar una vegada a la setmana?, A cas aquests xiquets i xiquetes no embruten més que els més fadrinets?, Que els menuts i menudes no son més vulnerables als microbis, bactèries i virus que els més fadrins?

Realment u es queda bocabadat com un equip de govern pot pensar que netejant una guarderia una vegada a la setmana aquest edifici pot quedar net. Per exemple el col·legi Perputxent es neteja diàriament segons aquest mateix plec o l’ajuntament de Beniarrés dues vegades a la setmana, a cas la guarderia municipal no s’embrutarà igual o més que el col·legi o més que l’ajuntament?
Evidentment, la política de l’equip de govern es estalviar en coses tant bàsiques com és la neteja dels edificis públics i en especial de la guarderia municipal, gastant després en “polvora de rei” en les despeses per a Festes Populars amb 60.000 € de previsió per aquest any 2010.

El grup municipal del PSPV-PSOE ja va proposar en anteriors ocasions quan que l’ajuntament de Beniarrés deuria crear treball públic amb els diners que s’han de pagar a l’empresa adjudicatària de la neteja d’edificis proposant que envers de traure a licitació el contracte de la neteja dels edificis, l’ajuntament creara ocupació pública amb 3 places de neteja a jornada partida. D’aquesta forma costaria menys diners al poble de Beniarrés i crearies 3 llocs de treball.

Per altra banda sopren, una vegada s’ha llegit el plec de condicions tècniques, es a dir quins edificis s’han de netejar, que no aparega per cap lloc quan es pensa netejar i amb quina periodicitat l’antic ajuntament, la casa Museu o Sala d’Interpretació de la “Cova de l’Or”, el nou centre musical que s’està construint al costat del col·legi “Perputxent”, el trinquet, el gimnàs que s’està construint i com no, el nou Centre Social, que segons posa al cartell anunciador de l’obra estarà acabat al juliol de 2011, edificis que son de propietat municipal.

Aquest és un primer exemple de la política del PP dels darrers anys de construir edificis i després abandonar a la seua sort el seu manteniment, neteja i despeses generals com la llum. No tot està en construir, està en el seu manteniment diari, en l’ús que li se dona i en els projectes que ells hi han dipositats, i un clar exemple, i per desgràcia sembla que no serà l'únic, és la casa Museu o Sala d’Interpretació de la “ Cova de l’Or” que després de gastar-se més de 120.000 € en la seua construcció i ampliació, en els darrers 180 dies no haurà obert les seues portes ni els dits que ens caben a la ma.
Caldrà doncs, esperar que algunes mans caritatives agarren la granera i el motxo per a donar-los a aquests edificis, la cura i la sanitat que esperem demanen els seus usuaris.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...