BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 12 de setembre de 2016

Pep Jordà nou jefe del gabinet del Conseller d´Economia

Al DOCV número 7871 de data 12 de setembre ix el nomenament del beniarresí i cap de llista de Compromís a les passades eleccions locals, Josep Lluís Jordà Navarro, com a nou  director de membres del Consell, en substitució de Rafael Carbonell amb un sou corresponent a la categoria C1, al voltant dels 48.000 €  bruts anuals.Abans d'aquest nou nomenament era asesor d'afers parlamentaris.Pep Jordà al mig de la foto


La resolució diu el següent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2016, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual nomena Josep Lluís Jordà i Navarro personal eventual. [2016/6950]

De conformitat amb el que disposa l’article 19 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, (DOCV 6310, 14 .07.2010), així com el Decret 185/2015, de 16 d’octubre, del Consell, pel qual es regula el personal i els llocs de naturalesa eventual de l’Administració de la Generalitat (correcció d’errades DOCV 7662, 20.11.2015), resolc:

Nomenar Josep Lluís Jordà i Navarro director de gabinet de membres del Consell, amb unes retribucions corresponents a la categoria C1, amb efectes de 8 de setembre de 2016.

 València, 8 de setembre de 2016.– El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.
Des d’ací donar-te la més sincera enhorabona i estic segur que ajudaràs a millorar el dia a dia del nostre poble en la mesura possible.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...