BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 11 de novembre de 2009

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

Per al proper divendres 13 de novembre a les 9:15 hores hi ha convocada una sessió plenària a l’Ajuntament de Beniarrés de caràcter extraordinari amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior número 11/09 del dia 30 de setembre del 2009

2.- Donar compte decrets d’alcaldia

3.- Aprovació certificació número 6 i 7 de l’obra denominada “Construcció d’un Centre Musical i Divulgació Artísitica”

4.- Aprovació modificació de crèdit número 11/09 per incorporació de romanents de crèdit.

5.- Aprovació modificació de crèdit número 12/09 per suplements de crèdit.

6.- Concessió de llicències urbanístiques

7.- Informes d’alcaldia.

El que primerament sorprèn ( cada vegada menys) es l’hora per a celebra la sessió plenària. En aquest ocasió l’hora elegida ha sigut a les 9:15 hores. Com es pot apreciar un hora de lo més “normal” per a la gent que està en els seus treballs i deu demanar permís en la feina per poder assistir-ne. Encara que tal vegada al posar el ple a les 9:15 hores algú tinga que matinar més del compte per assistir-ne.

El més destacat d’aquest ple, al meu parèixer, són els següents punts:

El punt número 3 on es deuen aprovar o no les certificacions número 6 i 7 de l’obra inclosa dintre del Pla E valorada en 219.000 € i que com tots sabreu, és l’edifici que s’està construint al costat del col·legi Perputxent i que a data d’avuí no sabem per a que ni per a qui anirà destinat.

La certificació número 6 puja a 56.149 € i la número 7 puja a 17.401 €, quedant per certificar del total de l’obra 42.566 €. Ací cal recordar que l’Ajuntament de Beniarrés, igual que la resta d’ajuntaments que van sol·licitar aquest pla, sols van adjudicar l’obra, l’estat els va ingressar als seus comptes corrents el 70% del valor de l’obra, en aquest cas 154.000 €, pagant-se la resta una vegada estiga finalitzada l’obra.

El punt número 5 on es pretén que s’aproven diferents modificacions de crèdit per a poder acabar l’any per valor de 55.227 €, doncs segons la documentació facilitada, l’Ajuntament de Beniarrés ha ingressat més diners en alguns conceptes dels que tenia previstos.

Aquest increment en els ingressos “curiosament”, venen bàsicament de la participació en els tributs de l’estat amb 25.587 € més i de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana amb 25.739 €. La curiositat ve donada perquè ple darrer ple, l’alcalde ens diu que aquest any l’estat central anava a donar menys diners que l’any passat i que era una discriminació cap al poble de Beniarrés i ara resulta que l’ajuntament rebrà 25.587 € més del que tenia pressupostat. L’altra curiositat ve donada de que els altres 25.739 € vindran d’un impost que el PP va prometre en campanya electoral eliminar si ells arribaven a governar.

Per tant, el denostat estat espanyol governat per els socialista Jose Luis Rodriguez Zapatero i l’impost que el PP prometia eliminar si arribava al govern municipal, son els dos puntals per a poder fer aquest modificació de crèdit, que tot siga dit, va destinada en la seua totalitat a despesa corrent i cap d’ells va per a fer inversions.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...