BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 5 de novembre de 2013

Junta General "Coop. Verge de la Cova Santa" de Beniarrés

Es convoca a la Junta General Extraordinària que tindrà lloc el diumenge dia 10 de novembre de 2013, al Centre Cultural “Joan Fuster”, a les 11:30 hores en primera convocatòria, i a les 12:00 hores en segona convocatòria, amb la fi de debatre i prendre els acords sobre els següents punts del

ORDRE DEL DIA

1.- Nomenament de dos socis per a que aproven o no l’acta que s’alçarà d’aquesta assemblea.

2.- Campanya de l’oliva 2013-2014.

3.- Campanya raïm 2013.


4.- Suggeriments i preguntes al Consell Rector.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...