BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 28 de setembre de 2009

Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

El proper dimecres 30 de setembre a les 19:00 hores, tindrà lloc sessió plenària de caràcter ordinari en el consistori beniarresi amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 9/09 de 24 de juny i 10/09 de 7 d’agost.

2.- Donar compte decrets d’alcaldia: 103/09 al 148/09

3.- Acord relatiu a la construcció edifici centre social, inclòs en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

4.- Aprovació Estatut de Conveni Via Verda

5.- Aprovació certificacions d’obra número 2, 3, 4 i 5 de l’obra denominada Construcció d’un Centre Musical i Divulgació Artística.

6.- Reconeixement de compatibilitat a favor de N’Agueda Soler Ballester per a exercir un segon lloc de treball en el sector públic.

7.- Concessió llicències urbanístiques.

8.-Assumptes extraordinaris si els haguera

9.- Mocions grups polítics.

10.- Informes d’alcaldia

11.- Precs i preguntes.

Aquests punts on els que formen l’ordre per ser debatuts el proper dia 30 de setembre. Entre ells cal destacar:

El punt 3, on l’equip de govern pretén portar endavant la construcció d’un nou centre social on hui està el llar dels jubilats amb un cost de 600.000 €. Per accedir aquesta subvenció el consistori es compromet a no tornar a demanar aquesta ajuda fins a l’any 2013. Aquest edifici tindrà un gimnàs, un bar i sales per a les associacions entre altres coses. Sincerament crec que valdria la pena gastar-se aquesta important quantitat de diners en la construcció d’un Centre De Dia per atendre als nostres majors i persones necessitades doncs gimnàs, bar de jubilats i sala per associacions ja en tenim.

El punt 4, pot ser el començament de la conversió del que hui coneixem com via del tren Xitxarra en una Via Verda que pot impulsar el turisme rural al nostre poble.

Però el que realment cal destacar d’aquesta sessió ordinària és el que no apareix com puga ser:

- Començar la tramitació per ampliar el polígon industrial

- Fer complir el plec de condicions als adjudicataris de les parcel·les del polígon industrial “Els Pinets” que l’hagen incomplit.

- Traure les dues places de treball públic aprovades al pressupost de l’any 2009: una d’auxiliar administratiu i l’altre d’operari de serveis múltiples.

- Aprovar un pla d’estalvi econòmic per a l’Ajuntament de Beniarrés, juntament a una bateria d’ajudes per a les famílies que més greument estant patint la crisi.
- Aprovar una solució a la recorda que es celebra en Festes.

- Aprovar la creació d’un Consell de Cultura i una Comissió de Festes per a dinamitzar i crear un programació cultural i unes festes més participatives.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...