BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 30 d’octubre de 2009

Crònica dels darrers plens extraordinaris 27/10/09

No és una errada, no. El passat dia 27 d’octubre a l’ajuntament de Beniarrés es van celebrar dos sessions plenàries. Una estava convocada a les 13:00 hores i l’altra a les 14:00 hores. La veritat siga dita, és que es van celebrar una darrere l’altra. El cost d’aquestes dues sessions, li haguera repercutit una despesa de 700 € ( 100 € per regidor més l’alcalde), doncs sols hi havíem 8 representant (faltava un del PP) i la regidora alliberada, Yolanda Calbo, no cobra per ser polític alliberat per l’Ajuntament de Beniarrés.

Evidentment que molts no estem per diners a l’ajuntament i per tant es va acordar per unanimitat, sols cobrar l’assistència a una sessió. Vaja per davant que la darrera vegada que vam cobrar una assistència a un ple va ser el passat mes de juny i d’això ja fa temps que ha plogut. Però és que no es deu arribar a tanta improvisació com aquesta de convocar dues sessions, si tenim en compte que tant l’alcalde com una regidora del PP estan alliberats i deuen tindre el suficient temps per a preparar un ordre del dia amb el suficient temps d’antelació.

Explicat aquest aclariment, passaré a explicar els punts més importants en l’ordre del dia de les dues sessions. En la primera sessió es poden destacar els següents punts:

El punt nº 3 era l’elecció de les festes locals per a l’any 2010. El PP va proposar que foren els dies 18 d’agost i 11 d’octubre. El PSPV-PSOE va proposar els dies 11 d’octubre i 7 de desembre, dies idonis per a fer dos bons ponts. El PP va dir que posar el dia 7 de desembre representava molts dies de festa i una mancança de serveis en especial de l’assistència mèdica. Sorprèn els arguments emprats per ell PP per a desestimar el dia 7 de desembre com a festa local quan, per exemple, a l’estiu estem varius mesos sense servei de pediatria a Beniarrés i el PP no obri per a res la boca.

El resultat de la votació va ser declarar els dies 18 d’agost i 11 d’octubre com a Festes Locals per a l’any 2010 amb els vots a favor del PP i l’abstenció del PSPV-PSOE i del BLOC.

El punt nº 4 era la iniciació de l’expedient d’expropiació forçosa pel procediment d’urgència d’uns terrenys situats darrer dels actuals dipòsits d’aigua potable per a poder redactar un projecte per a construir un nou dipòsit municipal de major volum i més modern.

El motiu de l’expropiació és que l’actual propietària no té les escriptures actualitzades i encara està a nom del seus avantpassats i com es necessita amb urgència la disponibilitat dels terrenys (sempre segons paraules de l’alcalde), es gastarà aquesta formula que és la més ràpida per a que els terrenys passen en el més breu de temps possible, a propietat municipal.

L’acord amb la propietària consisteix en comprar-li 1.600 m2 a 6 €/m2 i on l’ajuntament tindrà que pagar 9.600 € per la seua adquisició.

Sols cal esperar que no sols es redacte el projecte i per a que després quede al fons dels calaixos de la Generalitat, sinó que una vegada redactat el projecte, el nou dipòsit d’aigua potable siga una realitat.

La proposta presentada va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors/es assistents.

El punt nº 5 consistia en l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI. Actualment el consistori aplica un coeficient del 0,52 % sobre el valor cadastral per a cobrar l’impost de l’IBI. La proposta que hi havia damunt la taula era passar del 0’52% al 0’45 %. Aquesta baixada es produeix per contrarestar la pujada en el valor cadastral dels immobles, que any rere any, anirà pujant fins l’any 2017.

Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els assistents.

L’altra sessió que tenia d’haver tingut lloca les 14:00 hores es va fer tot seguit acabar la convocada a les 13:00 i aquest va ser sencer el seu ordre del dia:

1.- Ratificar la urgència de la sessió.

L’alcalde ens va informar que ell, mitjançant decret d’alcaldia, havia demanat un préstec a la Caixa Provincial de Crèdit per a fer front a una despesa imprevista de 12.000 € per a pagar el quadre de l’enllumenat públic de la zona de la Fabriqueta que es va encendre les passades festes. El motiu de recórrer a un préstec, era que l’ajuntament te problemes de tresoreria, que en “cristià” vol dir que no té diners per a pagar-li a l’empresa que va fer l’obra. Així estan les coses hui en dia a l’Ajuntament de Beniarrés.

La urgència va ser ratificada amb el vots a favor del PP i del PSPV-PSOE i l’abstenció del BLOC, perquè l’empresa deu cobrar per el treball fet encara que l’ajuntament no tinga diners.

2.- Autorització compensació de deute derivat de la concertació d’operació de tresoreria per atendre necessitats transitòries de tresoreria.

El que se’ns demanava era autoritzar a la Diputació a tirar ma dels diners que ens dona en subvencions o el que recapta dels impostos a Beniarrés per mitjà de SUMA, en el cas de que l’ajuntament no tornara el préstec en menys d’un any.

El resultat de la votació va ser: PP i PSPV-PSOE vam votar a favor i el BLOC es va abstenir. El vot favorable del grup municipal socialista ve donat perquè els présctes s’han de tornar quan es demanen i en aquest cas no anava a ser menys.

El que si que estem en contra és de demanar aquest préstec de 12.000 €, que siga tot dit, en aquest punt no es debatia si sol·licitar-lo o no, doncs ho havia fet per decret l’alcalde. I es que és molt preocupant que faltant 3 mesos per acabar l’any ( el préstec es va sol·licitar a meitat del mes d’octubre), l’ajuntament tinga que recórrer a demanar un préstec per a fer front a una despesa de 12.000 € ( 2 milions de pessetes), quan l’ajuntament de Beniarrés té un pressupost per a l’any 2009 de més de 1.600.000 € ( 260 milions de pessetes). I es que el PP ha “lligat els gossos amb llonganisses” durant un llarg temps i ara no tenen ni corda per a lligar-los.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...