BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

diumenge, 21 de juny de 2009

Ple ordinari a l'Ajuntament de Beniarrés

El proper dia 24 de juny de 2009, dimecres, a les 19:00 hores es celebra sessió plenària de caràcter ordinari ( amb precs i preguntes) a l’Ajuntament de Beniarrés amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 8/09 de data 13 de maig

2.- Ratificar decret 81/09 de data 18 de maig del 2009

3.- Donar compte decrets d’alcaldia: 47-101/09 i 30 bis.

4.-Conèixer la resolució d’alcaldia 102/09 de data 10 de juny del 2009 sobre delegacions conferides.

5.-Acordar sobre canvi de nomenament de representant en el Consorci Provincial del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis.

6.-Adjudicació condició d’Urbanitzador, aprovació definitiva del PAI i aprovació del projecte d’urbanització.

7.-Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, Diputacions Provincials i la FVMP en matèria d’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

8.- Aprovació Bases Beques Esportives 2009

9.- Concessió llicències urbanístiques

10.- Assumptes extraordinaris si els haguera

11.-Mocions Grups Polítics

12.- Informes d’alcaldia

13.- Precs i preguntes

Abans de veure la documentació el que es pot destacar a priori, és el punt sisé, on sembla ser que el PAI de l’àrea de repartiment nº1, o més conegut, com del Dr. Orero, va cap endavant, el que propiciarà que s’urbanitze aquesta àrea de repartiment i es puguen construir habitatges. Cal dir que el 30 % dels habitatges, dels vora 22, que caben en aquesta àrea han de ser de protecció oficial.

Els socialistesestar anem a vigilants, com sempre hem dit , per a que l’ajuntament de Beniarrés obtinga els metres quadrats que li pertoquen per aportar vora 1000 m2 dintre d’aquest PAI, corresponents al carrer que actualment uneix el carrer del Dr. Orero amb al carretera i que mai se’ns ha informat. També a l’ajuntament li pertoquen, a banda d’aquests metres quadrats que aporta dintre del PAI amb l’esmentat carrer, uns altres metres quadrats provinent de l’urbanització de l’àrea i que son de cessió obligatòria.

També es pot destacar l’onzé punt i que corresponent a les dues mocions del PSPV-PSOE i una del BLOC. En aquest punt els socialistes proposem una bateria de mesures econòmiques per tal d’ajudar les famílies més necessitades, ajudar a les empreses i reactivar l’economia local. En la segon moció proposem la reactivació del polígon industrial de Beniarrés després de veue com en les parcel·les industrials, en lloc d’haver naus industrial que creen llocs de treball, estan plenes de males herbes.
Com en aquest ple es poden fer preguntes i precs, si ho considereu opòrtú o voleu que es faça alguna pregunta a l'equip de govern, sols cal que la feu arribar a aquest mateix blog en forma de comentari o envieu un correu a fedebeniarres@gmail.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...