BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 22 de juny de 2009

Moció per al ple ordinari

Aquesta és la segona moció que ha presentat el PSPV-PSOE per al proper ple deldia 24 de juny i diu el següent:

El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, d’acord amb l’article 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, formula per a la seua discussió i aprovació en el plenari a celebrar el proper dia 24 de juny de 2009 la següent moció del grup polític local del Partit Socialista del País Valencia:

MOCIÓ


El temps passa i l’equip de govern no actua. Estic referint-me al polígon industrial “Els Pinets” de Beniarrés. Polígon que es va promoure per iniciativa pública i que va ser una aposta cap el creixement del nostre poble, cap a la creació de llocs de treball i cap a la industrialització de Beniarrés, que tantes vegades haviem vist passar de llarg.

Ens trobem baix la paradoxa de que si alguna empresa està interessada en crear un projecte empresarial a Beniarrés i crear llocs de treball, es troba davant la crua realitat de que no hi han terrenys industrials per poder construir el seu negoci perquè totes les parcel·les del polígon industrial “Els Pinets” estan venudes però sols un 30 % estan construïdes, mentre que el restant 70% està ple de males herbes.

Les parcel·les industrials van ser venudes als adjudicataris a un preu de 72 €/m2 i amb unes condicions que havien de complir. Han hagut adjudicataris que amb gran esforç i sacrifici han instal·lat el seu projecte empresarial i han creat llocs de treball, malauradament una minoria. La resta d’adjudicataris de les parcel·les industrials, signant el mateix plec de condicions que la resta, no han instal·lat cap projecte empresarial i sols cal pegar-se una volta pel polígon industrial “Els Pinets” per veure que on deurien haver naus industrials que crearen llocs de treball son solars plens de males herbes.

Resulta incomprensible, des de una visió de l’estima per el poble i de les ganes de prosperitat per a Beniarrés, que l’Ajuntament de Beniarrés no haja aplicat el plec de condicions signat entre els adjudicataris de les parcel·les i el propietari de les parcel·les que era l’Ajuntament de Beniarrés i per aquest motius ens vegem obligats a presentar aquesta moció.

Per tot açò sol·licita:

1.- Que es compleixca el plec de condicions que formava part del contracte de compra venda de les parcel·les del polígon industrial “Els Pinets”, signat entre l’adjudicatari de la parcel·la i l’Ajuntament de Beniarrés com a propietari de les parcel·les, en la figura del nostre alcalde, Luis Miguel Tomás Lopez, per a tots els adjudicataris que l’hagen incomplit.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

I que diu el plec de condicions?

Beniarres al dia ha dit...

El plec de condicions és molt extens però el bàsicament ve a dir que els adjudicataris de les parcel•les que en 18 mesos no hagen complit el plec de condicions ( instal•lar un projecte empresarial en la parcel•la comprada), aquesta parcel•la comprada per l’empresari, passa novament a propietat municipal per a que es torne a vendre novament a gent interessada en construir empreses i crear llocs de treball. A l’adjudicatari no li se indemnitzarà en cap euro i perdrà els diners gastats en la compra de la parcel•la. Simplement demanem el complit de lo signat per les dues parts davant l'inperància de l'equip de govern del PP

Aquest punt que pareix molt dràstic va ser signat per tots el compradors i per l’alcalde de Beniarrés com a representat del nostre ajuntament, per tant les dues parts estaven conformes en tot el plec de condicions.

Considere que, i es un opinió personal, que no tornar-li cap euro a l’adjudicatari és una mica fort i per tant, li se pot tornar un percentatge de lo pagat inicialment una vegada l’ajuntament de Benirrés haja tornat a vendre les parcel•les de nou.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...