BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 19 de juny de 2009

Moció per al ple ordinari

Hi haurà ple ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés el proper dia 24 de juny a les 19:00 hores.

El grup municipal socialista ha considerat oportú presentar dues mocions per a que siguen deliberades i, esperem, aprovades per la majoria de la corporació.

En aquesta primera moció proposem una sèrie de mesures que poden ajudar a les famílies que pitjor estant passant-ho dintre de les possibilitats que té l’ajuntament de Beniarrés, així com unes propostes de reducció de la despesa de l’ajuntament, una mesures per reactivar l’economia local i unes propostes d’inversió mirant capel futur de Beniarrés. La moció diu el següent:

El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, d’acord amb l’article 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, formula per a la seua discussió i aprovació en el plenari a celebrar el proper dia 24 de juny de 2009 la següent moció del grup polític local del Partit Socialista del País Valencia:
MOCIÓ

El poble de Beniarrés al igual que la resta de pobles del País Valencià i de la resta de l’estat espanyol i perquè no del mon, està patint aquesta crisi mundial que bàsicament està afectant al treball, amb molts d’acomiadaments, tancament d’empreses, destrucció de treball, pràcticament paralització de la construcció d'habitatges entre altres coses, que fan que molts veïns i veïnes del nostre poble estiguen a l’atur. Fins i tot, hi han famílies senceres que tots els seus membres estan aturats.

Com que les administracions locals no són immunes a la crisi i el nostre Ajuntament també està patint d’una manera directa les conseqüències de l’aturada de l’activitat econòmica i atenent a la responsabilitat que tenim des de l’Ajuntament com administració més propera als nostres ciutadans, els nostres pressupostos i accions han de reflectir la situació social i econòmica del moment. Per tot això, cal emprendre mesures en diversos fronts. Al nostre entendre, en tres principals camps que passen pel control de la despesa de l’Ajuntament, el foment de l’economia local i les mesures d’alleujament fiscal a les famílies.

L’Ajuntament de Beniarrés, no pot quedar-se amb els braços creuats i encara que les mesures que puga prendre no siguen molt espectaculars si que poden ajudar a aquestes famílies que es troben amb aquestes dificultats econòmiques.

Els socialistes de Beniarrés proposem les següents mesures per tal d’ajudar a les famílies que estiguen tots els seus membres sense treball amb les següents mesures:

- Que deixen de pagar la taxa de la recollida de la brossa.

- Que deixen de pagar l’impost de l’IBI.

- Que deixen de pagar la taxa de l’aigua potable.

- Que deixen de pagar l’impost de per circular amb els vehicles.

- Que deixen de pagar la taxa de la Guarderia Municipal.

- Increment dels ajuts econòmics municipals per de beques de menjador escolar

Altra mesura que pot implantar el nostre Ajuntament per tal de revitalitzar l’activitat en les empreses locals son:

- Que les persones que realitzen obres menors no paguen el ICIO al menys durant 2 anys

- Que les empreses que realitzen obres majors paguen el 1% envers del 2 % de l’ICIO, es a dir una reducció del 50 % en l’impost al menys durant 2 anys.

- Que l’Ajuntament de Beniarrés licite l’obra pública prevista en l’annex d’inversions del pressupost de l’any 2009 i que aquesta recaiga en empreses locals.

- Implantació de la llicència exprés: revisió de les ordenances per accelerar i simplificar els procediments de tramitació de llicències i tràmits vinculats amb l’activitat econòmica (activitats, ambientals, d’obres, tramitació telemàtica, etc).-Establir a 30 dies els terminis de pagament a proveïdors

Una altra mesura molt important es la contenció i control de la despesa de l’Ajuntament de Beniarrés entre altres propostes, per això proposem:

- Que l’Ajuntament reduïsca el Capítol 2 del Pressupost Municipal destinat a despesa correnta per a l’exercici de 2009, tot comprometent-se el Govern Municipal a realitzar un reajustament pressupostari per tal que esta reducció afecte més a partides secundàries com despeses en protocol, celebracions per motius d’inauguracions, publicitat, etc .

- Optimitzar els recursos econòmics, personals i el coneixement de l’organització de l’Ajuntament.

- Eliminació dels sous dels càrrecs polítics i personal de confiança.

- Reduir la despesa de les partides de publicitat i propaganda, atencions protocol·làries, telefonia mòbil i festes ordinàries anuals, que permetia alliberar recursos ordinaris per aplicar-los en mesures socials i de suport a l’ocupació.- Proposem la creació d'una quadrilla per un període de 4 mesos per a netejar les forests o el mobiliari urbà per a quan acaben els plans de foment de treball del SERVEF i així donar treball a les persones que tenen dificultat de trobar-lo. L'estimació del cost seriosa de 15.000 € que eixirien de la partida de Festejos Populars dotada amb 60.000 €.

- Proposem que es destinen 60.000 € per a la compra de terrenys per a la futura ampliació del polígon industrial “Els Pintes”. Els fons eixirien d'eliminar la retribució a alts càrrecs (regidora alliberada) i la seua corresponent seguretat social ( uns 18.000 €) i la resta de la venda de parcel·les del polígon industrial que forma el patrimoni municipal del sòl.


Per tot açò es sol·licita:

1.- Que aquestes mesures siguen aprovades per la majoria de la corporació i que entren en execució en el mínim de temps possible.

2.- Que la durada d’aquestes mesures siga efectiva mentre dure la crisi econòmica

5 comentaris:

Anònim ha dit...

Que diran els 20 votants de Iniciativa Internacionalista del utim atentat d' ETA?? Condenen??
Es de tots sabut que hi forma part gent que no comdena el terrorisme...
Espere que si perfavor!!

Anònim ha dit...

Podries explicar com el va anar el divendres en la comissió d'investigació?

Anònim ha dit...

A mi em sembla que no es pot aprofitar un tema municipal per tocar el tema del terrorisme. Però, ja que hi ha qui n'ha parlat, jo també ho faré.

Em pregunto perquè es vol criminalitzar sempre els qui no condemnen el terrorisme d'ETA de manera com ho volen els que es presenten curiosament com a model de bones costums, però no s'ha condemnat mai els militants i simpatitzant del PP que van aplaudir José M. Aznar quan va fer costat a Bush per envair i matar com a gossos centenars de milers d'iraquians innocents.

O tots moros o tots cristians!!

Beniarres al dia ha dit...

A la Comissió no vaig poder assistir per motius personals i aquesta es secreta i no es poden fer públiques les seues deliberacions. En el moment oportú ja es faran.

Beniarres al dia ha dit...

Simplement dir que aquesta moció ha sigut desestimada ambl el vots del Partido Popular.

Ja faré una crònica de la darreraa sessió ordinària, explicant els motius però puc dir que ratllaven els surrealisme.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...